2012-01-19 12:10:16

Kardinal Turkson o vzgoji mladih vojakov


RIM (četrtek, 19. januar 2012, RV) – »Danes potrebujemo vzgojo za svetovnost, ki mora biti interdisciplinarna, medkulturna, medverska in medetnična.« Tako je zatrdil kardinal Peter Kodwo Turkson, predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir. Ko je v sredo v Rimu vodil sveto mašo ob »Dnevu miru«, dogodek, ki ga je spodbudil vojaški ordinariat Italije (Omi), je poudaril, da vzgoja za svetovnost še prav posebej zadeva vojake. Le-ti so danes namreč razkropljeni po svetovnih bojiščih in vpleteni v misije za mir, ki vse pogosteje zahtevajo povezovanje s civilnim prebivalstvom.

V svoji homiliji je kardinal spomnil na letošnjo poslanico papeža Benedikta XVI. za 45. svetovni dan miru, ki ima naslov Vzgajati mlade za pravičnost in mir. Mladi vojaki tako kot drugi mladi »živijo v polnosti svojih osebnih razsežnosti«. Nekoliko bolj kot drugi pa se morajo verjetno soočati s človeškim dostojanstvom, svojim lastnim in dostojanstvom drugih. Vsi, ki sodelujejo pri njihovi vzgoji, zato nosijo dodatno odgovornost. Sveti oče v poslanici piše, da morajo biti vzgojitelji »pristni pričevalci«. Ti mladi se namreč pogosto znajdejo v situacijah, ki ne nudijo vzgojnih zgledov. Zaradi teh izkušenj se lahko izgubijo. Če v svojih nadrejenih ali vojaških kaplanih ne najdejo zgleda, je nadaljeval kardinal, potem se »njihov pogled odvrne od velikih in lepih stvari«. Če nimajo zgleda tako pri disciplini kot pri osebnem obnašanju, se vzgoja izrodi. Podobnega mnenja je tudi italijanski vojaški ordinarij msgr. Vincenzo Pelvi, ki je v pozdravnem nagovoru dejal, da »mladi vojaki s svojim življenjem prispevajo h gradnji miru«. In sicer tako na svetovnih bojiščih kot v svojih vojašnicah, ko se pripravljajo, da bi kar najbolje izpolnili nalogo biti »delavci miru v svetu oboroženih sil, katerih vloga je varstvo demokracije in urejenega sobivanja«.

Audio:All the contents on this site are copyrighted ©.