2012-01-15 16:59:07

“Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”


Quý vị thính giả thân mến,

Quảng trường thánh Phê-rô hôm qua như thường lệ có rất đông khách hành hương và tín hữu họp về cùng đọc kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha. Ơn gọi là chủ đề chính trong huấn dụ Đức Thánh Cha chia sẻ với mọi người.

Anh chị em thân mến,

Các bài đọc phụng vụ của Chúa Nhật thứ hai mùa Thường Niên làm nổi bật chủ đề ơn gọi: trong bài Tin Mừng là trình thuật việc Chúa Giê-su kêu gọi các môn đệ đầu tiên; trong bài đọc thứ nhất là ơn gọi của ngôn sứ Sa-mu-en. Thầy cả Ê-li, tư tế nơi đền thờ ở Si-lô, nơi cất giữ hòm bia giao ước trước khi được chuyển về Giê-ru-sa-lem. Một đêm nọ, Sa-mu-en, khi còn là một cậu thiếu niên và đã phục vụ trong đền thờ từ khi còn bé, đã ba lần nghe theo tiếng gọi trong giấc mơ và chạy đến thầy cả Ê-li. Nhưng không phải thầy Ê-li đã gọi cậu. Lần thứ ba, thầy Ê-li nhận ra đó là tiếng Chúa và nói với Sa-mu-en: Nếu Người gọi con, hãy thưa rằng: “Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” (1 Sam 3,9). Từ đó, Sa-mu-en học biết cách nhận ra tiếng Chúa và trở thành ngôn sứ cho Người. Trong trường hợp các tông đồ của Chúa Giê-su, vai trò trung gian đến từ thánh Gio-an Tẩy Giả. Trong thực tế, Thánh Gio-an có rất nhiều môn đệ, trong số đó có hai anh em Si-mon và An-rê, Gio-an và Gia-cô-bê, những người chài lưới vùng Ga-li-lê. Thánh Gio-an Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giê-su cho những người môn đệ này và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa!” (Ga 1,36), điều này cũng có nghĩa: Đây là Đấng Mê-si-a. Và hai môn đệ đã đi theo Chúa Giê-su, ở lại với Người và chân nhận rằng Người đúng là Đấng Ki-tô. Ngay sau đó, họ giới thiệu Người cho những người khác và như thế nhóm môn đệ đầu tiên được hình thành và dần trở thành nhóm các Tông Đồ.

Từ ánh sáng của những trình thuật trên, tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tô quyết định trong việc hướng dẫn thiêng liêng trên bước đường đức tin, và cách đặc biệt, trong việc đáp trả lại ơn gọi thánh hiến để phục vụ Thiên Chúa và dân của Người. Đức tin Ki-tô giáo, trong bản chất, đã hàm chứa lời loan báo và việc chứng tá. Đức tin này hệ ở việc gắn kết với Tin Mừng rằng Đức Giê-su thành Na-za-rét đã chết và sống lại, Người là Đức Chúa. Cũng như thế, ơn gọi theo chân Chúa Giê-su ngày một gần hơn, loan báo và xây dựng một gia đình để hoà nhập vào đại gia đình Giáo Hội ngang qua việc chứng tá và việc dâng cho Chúa “người con cả”. Trong việc này, vai trò nền tảng thuộc về các bậc cha mẹ, với đức tin tinh tuyền và lòng hoan hỷ, cùng với tình thương yêu, họ minh chứng cho con cái hiểu rằng có thể đặt nền toàn bộ đời sống trên tình yêu Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến,

Chúng ta cùng cầu nguyện với Mẹ Maria cho tất cả các nhà giáo dục, đặc biệt các linh mục và các bậc phụ huynh, để họ ý thức được tầm quan trọng của mình trong vai trò hướng dẫn thiêng liêng cho người trẻ, không chỉ là để lớn lên trong nhân cách mà còn để đáp lại tiếng gọi của Chúa, để có thể thưa lên rằng: “Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”

Sau kinh Truyền Tin, ĐTC nhắc đến sự kiện ngày Quốc Tế về Người Di Dân và Tỵ Nạn diễn ra hôm qua. Có hàng triệu triệu người đang trong tình trạng di tản, mà không chỉ có các con số! Họ đến từ mọi thành phần nam, nữ, trẻ em đang tìm kiến một nơi để sinh sống. ĐTC cũng nhắc đến thông điệp ngài đã gởi và nhấn mạnh đến chủ đề “Di dân và việc loan báo Tin Mừng” trong thế giới hôm nay. ĐTC gởi lời chào nồng nhiệt đến những vị đại diện cho cộng đồng người di dân ở Rô-ma hiện diện cùng đọc kinh Truyền Tin nơi quảng trường thánh Phê-rô.

ĐTC cũng nhắc đến sự kiện từ 18 đến 25 tháng này được dành riêng để cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Ki-tô giáo. Ngài mời gọi mọi người, cá nhân cũng như cộng đoàn, hiệp nhất trong tinh thần và hành động, cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho việc hợp nhất các môn đệ của Chúa Ki-tô.

Với khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, ĐTC chào mừng các giáo sư và học sinh của trường Villafranca de los Barros. Ngài nhắc đến trình thuật về các môn đệ đầu tiên và mời gọi mọi người bước theo Chúa Giê-su, chia sẻ cuộc sống với Người và trở nên chứng tá cho Tin Mừng cứu độ. ĐTC mời gọi mọi người luôn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa, đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống theo gương Đấng Cứu Độ chúng ta.

Sau cùng, ĐTC ban phép lành cho mọi người.


Đặng Thế NhânAll the contents on this site are copyrighted ©.