2011-09-27 18:28:16

Itālija: Asīzē pulcējas kardināli un bīskapi – franciskāņu Mazo brāļu ordeņa locekļi


Asīzē, no 26. līdz 29. septembrim, norisinās franciskāņu Mazo brāļu ordenim piederošo kardinālu un bīskapu otrā tikšanās par tematu „Dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju Baznīcā, ar Baznīcu un kā Baznīcai”. Tikšanās sākumā viņus uzrunāja ordeņa ģenerālpriekšnieks, tēvs Hozē Rodrigess Karbaļjo. „Ierasties Asīzē, nozīmē ierasties vietā, kur esam dzimuši. Tā ir mūsu ordeņa sākotne, kur no jauna atklāt mūsu savstarpējo saikni, neraugoties uz to, ka Baznīcā veicam dažāda veida kalpojumu,” teica tēvs Karbaļjo. Viņš atcerējās iepriekšējo, pirmo ordenim piederošo kardinālu un bīskapu tikšanos, kas tika sasaukta 2007. gada 29. jūnijā, toreiz gatavojoties atzīmēt 800. gadu jubileju, kopš ordeņa dibināšanas. Šoreiz kardināli un bīskapi ir pulcējušies, lai atzīmētu 800 gadus kopš svētās Klāras pievienošanās franciskāņu ģimenei un kopš klarišu ordeņa nodibināšanas.

Franciskāņu Mazo brāļu ordeņa vadītājs izklāstīja tikšanās iemeslu, sakot, ka šodien nepietiek tikai ar Evaņģēlija sludināšanu, bet tā nesējiem pašiem ir jākļūst par „dzīvo ekseģēzi”, kā to prasa pāvests Benedikts XVI visām konsakrētajām personām pēcsinodālajā vēstulē Verbum Domini. Ordeņa ģenerālpriekšnieks norādīja, ka svētā Franciska sekotāji nedrīkst izvēlēties dzīves ērtības, bet viņiem no jauna ir jāatdzimst gan personiskajā, gan institucionālajā līmenī. „Ir jāatgriežas franciskāņu garīgumā, tā būtībā, lai varētu bagātināt savus laikabiedrus, piedāvājot viņiem atbrīvojošo Evaņģēliju. Franciskāņi nedrīkst aizmirst, ka viņi paši ir laikmeta zīmes, ko lasa mūsdienu pasaule, kura slāpst pēc jaunām debesīm un jaunas zemes,” teica tēvs Karbaļjo.

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.