2011-09-25 14:26:36

Benedikts XVI: "Jūs esat pasaules gaisma!"


Freiburgas starptautiskā gadatirgus laukumā Benedikts XVI sestdienas vakarā tikās ar jauniešiem. Šīs tikšanās atmosfēra atgādināja Pasaules Jauniešu dienu svinības. Vakara dalībnieki bieži sauca „Benedetto, Benedetto”. Arī mūzikas repertuārā bija daudzas Pasaules Jauniešu dienās dziedātās dziesmas. Freiburgā ieradās aptuveni 40 tūkstoši jauniešu no dažādām Vācijas diecēzēm. Klātesošas bija arī vairākas grupas no ārzemēm. Tikšanās dalībniekus uzrunāja arhibīskaps Roberts Colličs. Pēc tam runāja paši jaunieši, sniedzot ticības liecību. Viņu vidū bija gan ministranti un skauti, gan strādājošo jauniešu apvienības pārstāvji. Kāda jauniete Svētajam tēvam un saviem vienaudžiem atzina: „Kopā ar Mariju vēlos teikt „jā” sev tādai, kāda esmu, kādu Dievs mani ir radījis un mīl. Vēlos teikt „jā” Viņa brīnišķīgajam plānam attiecībā uz manu dzīvi. Vēlos teikt „jā” manai ticībai un censties paradīt citiem cilvēkiem, ka ticēt ir skaisti.”

Baznīcai visvairāk traucē nevis ārējie ienaidnieki, bet gan „atsalušie” kristieši. Mums ir jāatver sirdis Kristus žēlastībai, lai varētu būt par gaismu pasaulē – sacīja pāvests. Lūgšanu vakara dalībniekus viņš aicināja aizdomāties par grēka ļaunumu un žēlastības gaismu. „Nevainīgo ciešanas un katra cilvēka nāve rada dziļu tumsu. Neraugoties uz mūsu vislabākajiem nodomiem, bieži pieredzam neveiksmes. Pasaulei, kurā dzīvojam, tehniskais progress nepalīdz kļūt labākai. Joprojām to nomoka kari, vardarbība, bads, slimības, dziļa nabadzība un nežēlīgas vajāšanas. Un arī tie, kurus vēsture uzskatīja par «gaismas nesējiem», radīja nevis apsolīto paradīzi zemes virsū, bet gan diktatūras un totalitāros režīmus, kas centās iznīdēt ticības dzirksteli.”

Benedikts XVI uzsvēra, ka nedrīkstam noklusēt faktu, ka ļaunums pastāv. Tas ir klātesošs gan pasaulē, gan mūsu dzīvē. „Jā, mūsos ir nosliece uz ļaunumu, egoismu, skaudību, agresivitāti. Ar zināmu pašdisciplīnas devu to varam kontrolēt. Taču grūtāk ir ar dziļi slēpto ļaunumu, kas apņem mūs kā bieza migla, un tas ir kūtrums un negribēšana darīt labu” – piebilda pāvests.

Šajā kontekstā Benedikts XVI skaidroja, ka vienīgā gaisma, kas spēj apgaismot pasaules tumsu, ir augšāmceltais Kristus. Viņš dāvā mums gaismu, pateicoties kurai paši kļūstam par gaismu pasaulē. Pāvests aicināja jauniešus atvērt sirdis Kristus gaismai un sekot Viņam. „Kristus nepieprasa no jums lielus darbus, bet vienīgi to, lai jūsu sirdīs vienmēr mirdzētu Viņa gaisma” – sacīja Svētais tēvs.

S. Krivteža / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.