2011-09-25 14:16:12

Baznīcas atjaunotne īstenojas caur katra ticīgā atgriešanos


Benedikta XVI oficiālās vizītes Vācijā ceturtās dienas galvenais notikums bija Euharistijas svinības Freiburgas tūrisma lidostas laukumā. Dievkalpojujā piedalījās visu šīs zemes 27 diecēžu bīskapi, priesteri un ticīgie, kā arī svētceļnieki no kaimiņvalstīm. Homīlijā pāvests atgādināja, ka Evaņģēlijs ir pamats, uz kura mūsdienu kristieši ir aicināti balstīt savu dzīvi. Baznīcas atjaunotne var īstenoties tikai caur katra ticīgā atgriešanos un pateicoties ticības atjaunotnei – uzsvēra Svētais tēvs. Viņš aicināja katru uzdot sev jautājumu: „Kādas ir manas attiecības ar Dievu tad, kad es lūdzos, piedalos svētdienas svētajā Misē, tiecos padziļināt savu ticību, pārdomājot Svētos Rakstus vai studējot Katoliskās Baznīcas katehismu?” Pāvests mudināja visus kristiešus dzīvot vienotībā un būt pazemīgiem. Viņš paskaidroja, ka pazemīgi cilvēki stingri stāv ar abām kājām uz zemes un prot klausīties Dieva vārdu.

Pirms dievkalpojuma Benedikts XVI savā „papa-mobile” brauca pa laukuma celiņiem cauri ticīgo pūlim, ik pa laikam apstājoties, paņemot rokās bērnus, ko viņam vecāki pasniedza pa automašīnas logu, un svētījot tos. Vīrieši un sievietes, jaunieši un pusaudži, bērni un vecāka gada gājuma cilvēki priecājās par Svētā tēva klātbūtni un sagaidīja viņu ar lielu entuziasmu, aplaudējot, mājot ar rokām, plivinot karodziņus un saucot „Benedetto, Benedetto”. Daudzi turēja plakātus ar uzrakstu „Herzlichst Willkommen”. Savukārt telts sienu, kur bija novietojies koris, rotāja pāvesta vizītes Vācijā moto vārdi: „Kur ir Dievs, tur ir nākotne”.

Komentējot svētdienai paredzētos Svēto Rakstu lasījumus, Benedikts XVI atgādināja, ka Dievs ir visvarens, taču respektē mūsu brīvību. Viņš grib, lai mēs iemantojam pestīšanu. Lai Kunga žēlsirdība pieskartos mūsu sirdij, esam aicināti atvērties Viņam, būt gatavi novērsties no ļaunā, iziet no vienaldzības un ierādīt savā dzīvē pienācīgu vietu Dieva vārdam. Evaņģēlijā Jēzus runā par diviem dēliem. Viens, atbildot tēvam, saka „nē”, bet beigās aiziet strādāt viņa vīna dārzā. Otrais saka „jā”, taču neiet. Šajā kontekstā Svētais tēvs uzsvēra, ka galvenais ir nevis mūsu vārdi, bet gan darbi. Svarīgākā ir atgriešanās un ticība. Viņš brīdināja, ka mūsdienās daži neticīgie, kuros jautājums par Dievu izraisa nemieru, atrodas tuvāk Dieva valstībai, nekā tie, kuri regulāri iet uz baznīcu, bet ir iekrituši rutīnā. Vienlaikus daudzi Baznīcas locekļi ir pelnījuši cieņu un pateicību par savu nesavtīgo kalpošanu Baznīcai un sabiedrībai kā Caritas organizācijas un citu sociālo un žēlsirdības asociāciju locekļi vai kā brīvprātīgie. Minētajā Kristus līdzībā Benedikts XVI aicināja saskatīt trešo dēlu, kurš saka „jā” un arī dara. Šis trešais dēls ir Jēzus, kurš mūs visus vieno ap sevi. Tāpat kā Viņš bija pilnībā vienots ar savu Tēvu un Viņam paklausīgs, tāpat arī viņa mācekļi ir aicināti izpildīt Dieva gribu.

„Baznīca Vācijā tiks galā ar šodienas un nākotnes lielajiem izaicinājumiem un būs par ieraugu sabiedrībā, ja priesteri, konsekrētās personas un laji būs uzticīgi savam aicinājumam un darbosies vienotībā; ja draudzes, kopienas un kustības cita citu atbalstīs un viena otru bagātinās; ja kristītie un iestiprinātie, vienotībā ar bīskapu, turēs iedegtu ticības lāpu. Baznīca Vācijā nemitēsies būt par svētību visas pasaules katoļticīgajiem, ja tā uzticīgi dzīvos vienotībā ar Svētā Pētera pēcteci un apustuļiem, ja tā sadarbosies ar misiju zemēm un pieņems ticības prieku arī no jaunajām Baznīcām”, sacīja Benedikts XVI. Uzrunas noslēgumā viņš atgādināja, ka būt kristietim nozīmē dzīvot citu labā, pazemīgi kalpot savam tuvākajam un kopējam labumam. Vārds „pazemība” norāda uz realitāti. Pazemīgais ar abām kājām stāv uz zemes un reizē klausās Dieva vārdu, kas nemitīgi atjauno Baznīcu un tās locekļus.

Pēc Euharistijas svinībām pāvests vadīja mariānisko lūgšanu „Kunga eņģelis”. Viņš aicināja ticīgos pievienoties Marijas „jā” vārdam un paļāvīgi pieņemt Dieva plānu attiecībā uz savu dzīvi. Tādā veidā Dieva mīlestība kļūs par mūsu dzīves kodolu. Pat ja esam dažādu rūpju un grūtību pārņemti, mums nevajag baidīties! Dievs ir labs. Vienlaikus mēs varam sajust arī daudzu citu ticīgo visā pasaulē atbalstu – sacīja Benedikts XVI.

25. septembra pēcpusdienā Freiburgas arhidiecēzes Garīgajā seminārā pāvests tikās ar Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas 16 tiesnešiem, bet pilsētas kongresu namā uzrunāja katoļticīgos lajus - dažādu asociāciju locekļus, kuri kalpo Baznīcai un sabiedrībai. Pēc atvadu ceremonijas, svētdienas vakarā pāvests ar Vācijas aviokompānijas Lufthansa lidmašīnu A321 atgriezīsies Romā, tādējādi noslēdzot 21. apustulisko ceļojumu.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.