2011-09-23 16:17:27

Ekumenisks dievkalpojums bijušajā augustīniešu klostera baznīcā


Tīringenes federālās zemes galvaspilsēta ir torņu un tiltu pilsēta. Erfurtē uz debesīm slejas 25 dievnamu un 15 klosteru torņi, bet Geras upes abus krastus savieno 142 tilti. Benedikts XVI ir pirmais pāvests, kurš apmeklē Austrumvāciju. Erfurtē viņš tikās ar saviem tautiešiem, kuri ilgus gadus dzīvoja zem komunisma režīma jūga. Katoļticības vēsture Tīringenas zemē saistās ar svētā Bonifācija darbību, kurš 742. gadā izveidoja Erfurtes bīskapiju. Šodien Tīringenas zemē strauji izplatās sekularizācija. Kriestieši – katoļi un luterāņi – sastāda tikai vienu trešdaļu no iedzīvotāju kopskaita.

23. septembrī bijušajā augustīniešu klostera baznīcā Erfurtē notika ekumenisks dievkalpojums. Šodien Augustinerkloster ir starptautisku tikšanos, koncertu un izrāžu vieta. Pēc Vācijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas vadītājas Katrīnes Ekhardes apsveikuma uzrunas pāvests lasīja lūgšanu par kristiešu vienotību un teica sprediķi. „Kristietības vēsture ir tā dramatisma redzamā puse, kurā Jēzus cieš kopā ar mums, cilvēkiem.”

“Mums ir jāredz gan cilvēka grēks, kas atsakās paklausīt Dievam, gan arī Dieva uzvara, kas vada un atbalsta Baznīcu, neskatoties uz tās trūkumiem un vājumu, un nepārtraukti pievelk jaunus cilvēkus, tuvinot vienu otram – viņš teica. – Tāpēc ekumeniskās tikšanās laikā mums vajag ne tikai paust neapmierinātību par šķelšanos un domstarpībām, bet arī pateikties Dievam par visiem vienotības elementiem, kurus nepārtraukti saņemam no Viņa.”

Vienotības pamats – turpināja pāvests – ir ticība Visvarenajam Dievam, Tēvam – debesu un zemes Radītājam. Mēs ticam Trīsvienīgajam Dievam – Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Augstākā vienotība nav vientuļa monāde, bet gan vienotība caur mīlestību. Mēs ticam Dievam – konkrētam Dievam. Ticam, ka Dievs uzrunāja mūs un kļuva par vienu no mums. Mūsu kopīgais uzdevums pašlaik ir liecināt par šo dzīvo Dievu.

Benedikts XVI atgādināja, ka dzīvojam laikā, kurā tiek sagrozīti kritēriji par cilvēku. Kristieši ir aicināti aizstāvēt cilvēka dzīvību visos tā attīstības posmos, no ieņemšanas brīža līdz pat dabiskai nāvei. Bez Dieva pazīšanas cilvēks kļūst viegli manipulējams.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.