2011-09-20 15:03:13

Benedikts XVI aicina Indijas bīskapus drosmīgi sludināt EvaņģēlijuKristiešu klātbūtne ir Indijas kultūras tradīcijas neatņemama sastāvdaļa. Viņi sniedz svarīgu ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Ikdienas dzīvē apliecinātā ticība Kristum ir viņu nesavtīgās mīlestības avots. Baznīca sludina ticību un rūpējas par cilvēkiem, ievērojot viņu garīgās un fiziskās dzīves aspektus. Tā ir liela cerības zīme Indijas nākotnē – teica Benedikts XVI, pieņemot audiencē kārtējo bīskapu grupu, kuri veic vizīti „ad limina Apostolorum”. Pāvests norādīja uz Baznīcas mīlestību un rūpēm par nabagiem. Sekojot Kristum, tā pieņem visus, kuri vēlas dzirdēt miera un pestīšanas vēsti. Tāpēc priesteriem, reliģiozo ordeņu locekļiem un katehētiem ir jāapzinās valodu, kultūru un ekonomiskā situācija šajā valstī.

„Jums jābūt gataviem sludināt Dieva valstību, palīdzot cilvēkiem satikt Kristu – pasvītroja Benedikts XVI. – Savas dzīves laikā Jēzus saskārās ar neizpratni, nosodījumu un nepatiesiem apvainojumiem. Viņš cieta patiesības dēļ. Nezaudējiet drosmi, pieredzot šāda veida ciešanas. Stipriniet savus priesterus un reliģiozo ordeņu locekļus. Ticība augšāmceltajam Kristum dāvā mums drosmi pārvarēt grūtības un turpināt veidot Dieva valstību.”

Pāvests atsauca atmiņā sava priekšgājēja pirms 25 gadiem veikto pirmo apustulisko ceļojumu uz Indiju. Svētīgais Jānis Pāvils II uzvēra, ka starpreliģiju dialoga pamats ir cilvēka tiesību respektēšana. Benedikts XVI aicināja bīskapus drosmīgi sludināt Evaņģēliju un veicināt Indijas sabiedrības attīstību, respektējot personas cieņu un tiesības.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.