2011-09-19 15:12:28

Pāvests aicina ticīgos aktīvi iesaistīties jaunās evaņģelizācijas darbā


Kristus Labā vēsts izmaina pasauli. 18. septembrī Kastelgandolfo uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Apceres pirms lūgšanas „Kunga eņģelis” galvenā tēma bija jaunā evaņģelizācija. Benedikts XVI uzsvēra, ka to var salīdzināt ar svētā Pāvila misju, kurš drosmīgi un nenogurstoši sludināja Labo vēsti visām tautām. Vēstulē filipiešiem apustulis apraksta savu otro misionāro ceļojumu, kura laikā viņš nonāca Maķedonijā un uzsāka Kristus mācības sludināšanu Filipu pilsētā. Tādā veidā Evaņģēlijs sasniedza Eiropu.

Pāvests teica: „Tas notika ap piecdesmito gadu. Pēc Jēzus nāves jau bija pagājuši aptuveni divdesmit gadi. Vēstulē filipiešiem ietverta himna Kristum - Viņa noslēpuma sintēze. Tā ir Jēzus nāves un kenozes jeb pazemošanās līdz pat krusta ciešanām, un paaugstināšanas godībā noslēpuma sintēze. Šis noslēpums atspoguļojās arī apustuļa Pāvila dzīvē, kurš savu vēstuli raksta cietumā, gaidot vai nu apžēlošanu, vai arī nāves sodu. «Kristus ir mana dzīve, bet nāve ieguvums.» Runa ir par jaunu dzīves, jaunu cilvēka eksistences jēgu. Tās avots ir komūnija ar dzīvo Jēzu Kristu - ne tikai ar vēsturisko personu, gudrības skolotāju, reliģisko līderi, bet arī ar cilvēku, kurā iemiesojās pats Dievs. Viņa nāve un augšāmcelšanās ir Labā vēsts, kurai, sākot no Jeruzalemes, ir jāsasniedz visi cilvēki un tautas, pārveidojot no iekšienes kultūras un atverot tās pamatpatiesībai, ka Dievs ir mīlestība. Viņš caur savu Dēlu atpestīja pasauli no ļaunuma, dāvājot tai stipru cerību.”

Dievs uzticēja svētajam Pāvilam misiju atnest Evaņģēlija gaismu no Mazāzijas uz Grieķiju, vēlāk arī uz Romu – sacīja Benedikts XVI. Šodien tautas, kuras pirmās bija saņēmušas Kristus Labo vēsti, ir aicinātas no jauna atklāt ticības nozīmi un skaistumu. Šodien Kunga vīnadārzā ir vajadzīgi jauni strādnieki – pasvītroja pāvests. Veikt šo misiju ir aicināti pirmām kārtām tie cilvēki, kuri – tāpat kā svētais Pāvils – var teikt: «Kristus ir mana dzīve.» Tie ir gan atsevišķi cilvēki, gan ģimenes un kopienas, kas aktīvi darbojas Kunga vīnadārzā, kā to vēstī parastā liturģiskā laika 25. svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments. Runa ir par pazemīgiem, pašaizliedzīgiem un nesavtīgiem strādniekiem, kuri negaida citu samaksu kā vienīgi iespēju darboties Jēzus un Viņa dibinātās Baznīcas misijā.”

Apsveicot atsevišķas svētceļnieku grupas, pāvests atgādināja, ka 17. septembrī Turīnā notika priestera Frančesko Paleari beatifikācijas svinības. Viņš bija svētā Džuseppe Kottolengo priesteru apvienības biedrs. Dzimis 1863. gadā Poļjano Milanesē, vienkāršu strādnieku ģimenē. Benedikts XVI norādīja uz jaunā svētīgā rakstura iezīmēm. Frančesko Paleari ar lielu mīlestību, pacietību un pazemību kalpoja nabagiem un slimniekiem. „Pateiksimies Dievam par Viņa mīlestības liecinieku!” – aicināja pāvests.

Svētais tēvs mudināja ticīgos lūgties par vizītes Vācijā labu iznākumu. Uz savu dzimteni pāvests dosies jau pēc dažām dienām. Viņš apmeklēs Berlīni, Erfurti un Freiburgu. Tikšanās noslēgumā pāvests pateicās par neparasto dāvanu – bišu stropu. To uzdāvināja Koldiretti laukstrādnieku apvienība. Tas tiks novietots pāvesta vasaras rezidences dārzā.

S. Krivteža / VR

All the contents on this site are copyrighted ©.