2011-09-16 14:48:14

Statistikas dati par Vācijā dzīvojošajiem imigrantiem


Tuvojas Benedikta XVI apustuliskais ceļojums uz Vāciju, kur dzīvo gandrīz 25 miljoni katoļticīgo. Kopējais iedzīvotāju skaits nedaudz pārsniedz 80 tūkstošus. Vācijā ir vairāk nekā 430 tūkstoši ministrantu, kuri piekalpo Svētajās Misēs, 908 katoļu skolas, 120 apvienības, 378 teoloģijas profesori. Baznīcu vada 70 bīskapi. Šajā zemē gandrīz 7 miljoni cilvēku dzīvo ar ārzemju pasēm. Aptuveni viena puse ārzemnieku ir kristieši, bet otra puse musulmaņi. Citām valstīm piederīgo kristiešu vidū divas trešdaļas ir katoļticīgie, bet pārējie pareizticīgie. Evaņģeliskajām Baznīcām pieder tikai 0,2 procenti. Daudziem ārzemniekiem un viņu bērniem ir Vācijas pilsonība. Katram piektajam Vācijā dzīvojošajam katolim saknes ir citur.

Vienlaikus statistika liecina, ka aptuveni 170 tūkstošiem katoļu nav uzturēšanās atļauju. Tomēr neraugoties uz to, vai cilvēks dzīvo legāli vai nelegāli, viņam pienākas sociālā palīdzība un pastorālais atbalsts. Tāpēc katoļu Baznīca Vācijā rūpējas vienādi gan par vāciešu, gan migrantu garīgo aprūpi. Gan vieni, gan otri kristieši ir vienas Baznīcas bērni. Lai palīdzētu ārzemniekiem saglabāt savas reliģiskās tradīcijas un vienlaikus ātrāk integrēties vietējā sabiedrībā, Vācijas bīskapi izveidojuši aptuveni 400 kopienas 30 etniskajām un lingvistiskajām grupām. Tās ir kā tilts, kas ieved imigrantus vietējās draudzēs. Vācijas draudzēs šobrīd kalpo gandrīz 1600 ārzemju priesteru, savukārt 2300 vācu misionāri darbojas citās zemēs. 42 procenti no viņiem strādā Āfrikā, 40 procenti Latīņamerikā, 16 procenti Āzijā un 2 procenti Austrumeiropā.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.