2011-09-13 13:51:19

Պրէoվէի եւ Պաքալորէայի Պետական Քննութիւններուն Վերջնական
Պատկերը` 64 Աշակերտներ Արձանագրեցին Պատուաբեր Արդիւնքներ։


Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն վարժարանի պրէօվէի եւ պաքալորէայի պետական քննութիւններու վերջնական արդիւնքներէն ի յայտ կու գայ որ Մեսրոպեան Բարձրագոյն վարժարանի աշակերտութիւնը կ՛արձանարէ պատուաբեր յաջողութիւններ։ Այսպիսով՝ պաքալորէայի 34 աշակերտներէն 33 հոգիներ յաջողած են, իսկ պրէօվէի 34 աշակերտներէն՝ 31ը։
Պաքալորէայի բաժինէն՝
- Կենսագիտութիւն`14 աշակերտներէն յաջողած են 14-ը։
- Ընդհանուր Գիտութիւններ`10 աշակերտներէն յաջողած են 9-ը
- Գրականութիւն 10 աշակերտներէն յաջողած են 10-ը
All the contents on this site are copyrighted ©.