2011-09-09 15:09:31

Pāvests pieņēma jaunā Lielbritānijas vēstnieka pie Svētā Krēsla akreditācijas vēstuli


Šodien, 9. septembrī Benedikts XVI Kastelgandolfo vasaras rezidencē pieņēma jaunā Lielbritānijas pilnvarotā vēstnieka pie Svētā Krēsla Naidžela Markusa Beikera akreditācijas vēstuli. Uzrunā pāvests norādīja uz morālā relatīvisma negatīvajām sekām. Svētais tēvs pateicās vēstniekam akreditācijas vēstules prezentācijas sakarā, kā arī izteica pateicību par valdības vēstījumu. Benedikts XVI atgādināja, ka pirms trīsdesmit gadiem tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Svēto Krēslu un Apvienoto Karalisti. Viņš atsauca atmiņā pagājušajā gadā veikto vizīti Lielbritānijā. Tā bija iespēja stiprināt savstarpējās attiecības. Pāvests vēlreiz pateicās par sirsnīgo uzņemšanu kā no karalienes un valsts autoritāšu, tā arī no baznīcu vadītāju puses. Vizītes ietvaros viņš pasludināja par svētīgu kardinālu Džonu Henriju Ņūmenu. Pāvests pauda pārliecību, ka svētīgā Ņūmena rakstu padziļināšana nesīs bagātīgus augļus tiem, kas meklē atbildes uz politikas, ekonomikas un sociālajiem jautājumiem.

Benedikts XVI apstiprināja, ka Lielbritānija un Vatikāns arī turpmāk veicinās mieru un integrālu attīstību visā pasaulē, īpaši nabadzīgajās zemēs. Pāvests pauda apmierinātību par karalienes Elizabetes nesen veikto vizīti Īrijas Republikā. Tas ir ļoti svarīgs posms samierināšanās procesā. Svētais tēvs aicināja izbeigt vardarbību un veicināt dialogu ar kaimiņvalstīm, kas nestu mieru un labklājību visai sabiedrībai.

Pieminot šovasar Londonā un citās pilsētās notikušos grautiņus, pāvests skaidroja, ka politiskā darbība, kas nebalstās uz morālajām vērtībām, rada neapmierinātību un padziļina egoismu. Tādēļ ir jāveicina sociālā un ekonomiskā stabilitāte, jāmeklē ilgtermiņa nodarbinātības iespējas un jāveido taisnīga sabiedrība, kas aizstāvētu tiesības uz dzīvību un rūpētos par ģimenēm. Benedikts XVI pasvītroja, ka katoļu Baznīca Lielbritānijā sniedz svarīgu ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Uzrunas noslēgumā Svētais tēvs aicināja jauno vēstnieku meklēt veidus, lai stiprinātu sadarbību starp Lielbritānijas valdību un katoļu Baznīcas institūcijām.

Jaunais Lielbritānijas pilnvarotais vēstnieks pie Svētā Krēsla Naidžels Markuss Beikers ir dzimis 1966. gada 9. septembrī. Precējies, ģimenē aug dēls. Ieguvis vēstures doktora grādu Kembridžas universitātē. Diplomātiskajā jomā darbojas kopš 1989. gada.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.