2011-09-09 12:09:40

Միլանոյի Նախկին Առաջնորդը Իր Գրադարանը Կը Նուիրէ Քաղաքի Մատենադարանին։


Միլանոյի երբեմբի Առաջնորդ Կարտինա Տիոնիճի Թեթթամանցին Նախքան իր յառաջացած տարիքին բերումով, քաշուելէ Միլանոյի թեմէն, 9 հազար գիրք պարունակող իր գրադարանը նուիրած է քաղաքի մատենադարանին։ Գրադարանը ունի մասնաւորապէս աստուածաբանական, իմաստասիրական, Ս. Գիրքի մեկնաբանութեան ու Եկեղեցւոյ Հայրերու գիրքեր։
77 տարեկան Կարտինալ Թեթամացին 2002էն ի վեր կը կառավարեր Միլանոյի թեմը։ Անոր կը յաջորդէ Վենետիկտի պատրիարքը կարտինալ Անճելօ Սքոլան։
All the contents on this site are copyrighted ©.