2011-09-05 16:19:26

Pāvesta pārdomas par ekleziālās kopienas lomu kristieša dzīvē


„Kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū” (Mt 18, 20). Kopīga lūgšana un brālīgs aizrādījums ir kristīgās dzīves pamatprincipi. Par to Benedikts XVI runāja apcerē pirms lūgšans „Kunga eņģelis”. 4. septembra pusdienlaikā Kastelgandolfo pāvests tikās ar svētceļniekiem no daudzām valstīm. Svētais tēvs skaidroja parastā liturģiskā laika 23. svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus izceļ kristiešu kopienai raksturīgos elementus. Viens no tiem ir brālīgs aizrādījums. Kopienā ir nepieciešams vērst uzmanību uz vārdiem un darbiem, kas ieļauno citus un nekalpo labumam. Tomēr pāvests atzīst, ka šāda aizrādījuma pamatā jābūt mīlestībai pret sagrēkojušos brāli.

„Ja brālis mani neklausīs? Šodienas Evaņģēlijā Jēzus norāda uz pakāpenisku procesu: vispirms vajag parunāties ar diviem vai trīs cilvēkiem, kuri palīdzēs viņam labāk saprast, ko ir izdarījis. Un, ja arī tiem viņš neklausītu, tad obligāti ir jāinformē kopiena. Bet, ja viņš negribētu paklausīt pat tai, tad lai apzinās, ka pats ar saviem vārdiem un rīcību ir sarāvis attiecības ar Baznīcu. Tas liecina par mūsu līdzatbildību kristīgās dzīves ceļā. Ikviens no mums, apzinoties savu vājumu, ir aicināts pieņemt brālīgu aizrādījumu un palīdzēt citiem šajā konkrētajā kalpojumā.”

Kristiešu kopienas otrs raksturīgs elements ir lūgšana. „Ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, viņi to saņems no mana Tēva, kas ir Debesīs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū” (Mt 18, 19-20). Benedikts XVI skaidroja, ka individuāla lūgšana ir svarīga un vajadzīga, taču Kungs apsola savu klātbūtni kopienai, kas ir sapulcējusies Viņa vārdā un vienprātīgi lūdzas kādā nodomā. Šāda lūgšana atspoguļo Dieva – Vissvētās Trīsvienības mīlestības komūniju.

Pāvests atgādināja, ka sestdien Itālijā sākās 25. nacionālais Euharistijas kongress. Tas ilgs nedēļu. 11. septembrī Svētais tēvs ieradīsies Ankonā, lai piedalītos kongresa noslēguma svinībās. Pāvests apsveica Itālijas arodbiedrību pārstāvjus, kuri šajās dienās piedalījās svētīgā Jāņa Pāvila II enciklikai „Laborem exercens” veltītajā konferencē. Pirms trīsdesmit gadiem publicēto dokumentu Benedikts XVI nosauca par „Baznīcas sociālās mācības pagrieza punktu.”

Pāvests apsveica bērnus un jauniešus, kuri jau ir uzsākuši vai drīzumā uzsāks jauno mācību gadu. „Lai tas jums kļūst par «augšanas spēkā un gudrībā laiku» (Lk 2, 52). Lūdzu Svētā Gara gaismu audzinātājiem un skolotājiem, lai viņu darbs nestu bagātīgus augļus jauno cilvēku sirdīs,”- vēlēja Svētais tēvs.

S. Krivteža / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.