2011-09-05 15:44:49

Kuba: Kobras Žēlsirdības Dievmātes ikona ceļo pa Havanas arhidiecēzi


Tūkstošiem kubiešu, dziedot dziesmas, pēdējo gadu laikā 8. septembrī dodas Havanas ielās ar Kobras Žēlsirdības Dievmātes attēlu, lai atzīmētu Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas dienu. Tā kā drīzumā apritēs 400 gadi kopš atrasta minētā ikona, tad vietējā Baznīca cītīgi gatavojas jubilejas svinībām jau kopš 2008. gada. Ticīgie ir aicināti aizvien labāk iepazīt Mariju un apzināties, ka viņa ir liela Dieva dāvana visai tautai. Viņa vada cilvēkus pie Jēzus, kurš vienīgais ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība.

Dievmātes ikona šobrīd svētceļo pa 11 Kubas diecēzēm. Svinību kulminācija paredzēta 2012. gadā. 4. septembrī sākās Kobras Žēlsirdības Dievmātes procesija pa Havanas arhidiecēzi. Svinīgā ceremonijā attēlu saņēma kard. Džeims Ortega. Viņš pauda gandarījumu par pozitīvajām izmaiņām, ko pašreizējā valdība īsteno Kubā, un kas līdz ar to ļauj, ka šis attēls tagad var ceļot pa valsti. Izmaiņas ir vērojamas izglītībā, ekonomikā, kā arī valdības attieksmē pret Baznīcu. Kardināls pasvītroja, ka Dievmāte nes visiem miera, izlīgšanas un brālības vēsti.

Jubilejas četru gadu pasākumu mērķis ir iepazīstināt aizvien vairāk cilvēku ar Evaņģēlija mācību, vest tos pie Kristus un izplatīt evaņģēliskās vērtības dažādos sabiedrības sektoros. 1916. gadā pāvests Benedikts XVI Kobras Dievmāti pasludināja par Kubas debesīgo aizbildni, svētku svinēšanu nozīmējot 8. septembrī. Bet 1998. gadā Jānis Pāvils II Žēlsirdības Dievmātei piešķīra Kubas Karalienes kroni.

J. Evertovskis / VR, Ciudadanoscuba
All the contents on this site are copyrighted ©.