2011-09-05 15:52:03

Itālijā atklāts 25. Euharistijas kongress


Ankonas arhidiecēzē 3. septembrī sākās 25. nacionālais Euharistijas kongress. Tā temats: „Kungs, pie kā lai mēs ejam?”. Pasākums ilgs līdz 11. septembrim, kad Ankonā ieradīsies Benedikts XVI. Laikā, kad Itālija svin valsts apvienošanas 150. gadadienu, ir svarīgi pievērsties atjaunotni nesošajam Euharistijas spēkam – atklāšanas uzrunā sacīja Itālijas Episkopāta prezidents kard. Andželo Baņjasko. Viņš pasvītroja, ka Euharistija veidoja tautas dziļāko identitāti jau krietni pirms politiskās identitātes izveidošanās. Tādēļ ticīgie ir aicināti no jauna atklāt šī sakramenta būtisko lomu Baznīcas un visas sabiedrības dzīvē.

Iepriekšējais kongress Itālijā notika Bari pilsētā (2005) par tematu: „Bez svētdienas nevaram dzīvot”, bet pirmais – Neapolē 1891. gadā. Šoreiz tas tiek rīkots dažādās Ankonas arhidiecēzes vietās, lai pasākumam piesaistītu iespējami lielāku cilvēku skaitu un pasvītrotu ciešo saikni starp Euharistiju un ikdienas dzīves jomām – ģimeni, darbu, slimībām un ciešanām, imigrāciju, jūtu dzīvi, cilvēcisko trauslumu, tradīcijām, kultūru utt. Ja Euharistijā Jēzus mums atklāj patiesību par mīlestību, tad Baznīcas uzdevums ir drosmīgi iet pie visiem cilvēkiem un atklāt viņiem šo lielo Dieva dāvanu – sacīja kard. Baņjasko. Lai tauta nostātos uz labklājības ceļa, primārā vieta katra cilvēka personīgajā un visas sabiedrības dzīvē jāierāda Dievam.

Ankonas-Osimo arhibīskaps Eduardo Menikelli pauda pārliecību, ka kongress būs žēlastības laiks, kas palīdzēs atklāt Euharistijas centrālo lomu Baznīcas dzīvē un ļaus nobriest dziļākā pārliecībā, ka tā ir barība mūsu ceļā uz svētumu un autentisku brālīgumu. Uz Euharistijas saikni ar mūsu ikdienas dzīvi norādīja arī Markes reģiona prezidents Džanni Mario Spakka. Šodien daudzas ģimenes cieš trūkumu, daudziem nav darba, jauniešos valda nedrošība par nākotni, tautai pietrūkst stingru un drošu atbalsta punktu. Tādēļ šis pasākums, kura moto ir „Kungs, pie kā lai mēs ejam”, var izgaismot mūsu sadzīves problēmas un palīdzēt rast tām risinājumu. Katoļticīgie ir pārliecināti, ka atbildes uz visiem dzīves jautājumiem meklējamas Mīlestības noslēpumā. Taču šis noslēpums ir nekas cits kā Euharistija – sacīja Džanni Mario Spakka.

4. septembrī pāvesta speciālais sūtnis kard. Džovanni Battista Re celebrēja 25. nacionālo Euharistijas kongresa atklāšanas svēto Misi. Homīlijā viņš norādīja, ka šī kopā sanākšana ir iespēja cieši vienoties ar Kristu, jo tikai Viņam ir mūžīgās dzīves vārdi. Euharistijas noslēpums ir mīlestības noslēpums. Tādēļ esam aicināti ieiet šajā noslēpumā un tādējādi atdzīvināt savu ticību un drosmīgi liecināt par Kristu. Kard. Re atgādināja, ka Kristus klātbūtne mūsu vidū zem Maizes un Vīna zīmēm ir realitāte. Laikā, kad pasauli pārņēmusi ticības krīze, Euharistijā cilvēks var atrast atbildes uz savas sirds dziļākajām ilgām un uz mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem. Tas ir iespējams, jo Euharistija ir dzīva Persona – pats Kristus. Kongress ir aicinājums atvērties Dieva noslēpumam, aicinājums tuvoties Kristum, dzīvot ciešā vienotībā ar Viņu un liecināt par Viņu. Šis sakraments ir visas kristīgās dzīves un jaunās evaņģelizācijas dzinējspēks. Pāvesta sūtnis pauda pārliecību, ka turpmākās kongresa dienas kristiešiem būs lieliska iespēja smelties Kristū spēku, lai izmainītu savu dzīvi un sabiedrību. Viņš pasvītroja, ka tikšanās ar Kristu Euharistijā liek mums būt par Viņa lieciniekiem un mudina uz solidaritāti, brālību un mīlestības kalpojumu tuvāko vidū. Euharistija ļauj saskatīt savu brāļu sejās paša Kristus attēlu, kā arī palīdz atrast kritērijus, pēc kādiem vadīties, lai izmainītu dzīvi sabiedrībā.

Svētdien Ankonā ieradīsies Benedikts XVI, lai noslēgtu Euharistijas kongresu. Viņš celebrēs svēto Misi, pusdienos kopā ar krīzes skarto uzņēmumu strādniekiem, tiksies ar priesteriem, vecākiem un saderinātajiem. Nominējot kard. Džovanni Battistu Re par savu sūtni kongresā un adresējot viņam speciālu vēstuli, pāvests pasvītroja, ka Baznīcas ticība ir būtiski euharistiska ticība, un ka Euharistija ir tā, kura mūsu ticību dzīvina. Viņš pauda pārliecību, ka pasākums veicinās Euharistijas kulta atjaunotni.

J. Evertovskis / VR, Sir
All the contents on this site are copyrighted ©.