2011-09-02 15:36:42

Patriarhs Kirils aicina mācīties no pagātnes kļūdām


Maskavas patriarhs Kirils mudina neaizmirst traģisko pagātni un mācīties no tās, jo arī šodien parādās cilvēki, kuri grib veidot sabiedrību bez Dieva. 1. septembrī Krievijas pareizticīgo Baznīcas vadītājs iesvētīja Vissvētākās Trīsvienības dievnamu tālajā Magadanā, kuras zeme ir daudzu asaru un asiņu slacīta. Jaunā katedrāle būs ticības uzvaras pār ļauno simbols. Viņš norādīja, ka Kolimas apgabals ir Krievijas Golgāta. Tāpēc dievnams būs zīme tam, ka dievišķā patiesība bija, ir un būs dzīva, un nekādi pat visvarenākie cilvēciskie spēki nespēs to uzvarēt. Dievkalpojuma laikā patriarhs Kirils aicināja ticīgos atcerēties pagātni un pārdomāt, pie kā cilvēku var novest dzīve bez Dieva. Šķita, ka mūsu tēvzemē viss ir – viņš sacīja – darbs, brīnišķīgi dabas resursi, pietiekami augsts izglītības līmenis, tomēr iepriekšējās paaudzes neprata izveidot laimīgu un taisnīgu dzīvi. Tādēļ tagad tiek būvētas baznīcas, lai cilvēku sirdīs atgrieztos ticība, lai tie neatkārtotu pagātnes kļūdas, lai neizniekotu Dieva dotās dāvanas. Patriarhs aicināja prast novērtēt to, kas cilvēkiem ir – darbu, prasmes, zināšanas, izglītību – un veidot savu un sabiedrības dzīvi uz ticības pamatiem. Tikai tad varam sagaidīt pozitīvas izmaiņas.

J. Evertovskis / Patriarchia
All the contents on this site are copyrighted ©.