2011-08-30 11:51:11

En kärnvapenfri värld


(30.08.11) En konferens med titeln "Det nukleära dilemmat: samtid & framtid" har i dessa dagar börjat i Haag för att hantera nukleära frågor, bl.a. det fullständiga provstoppsavtalet och fördraget om icke-spridningen av kärnvapen. Mötet organiserades för att sammanfalla med 20-årsdagen av att Kazakstan stängde de viktigaste sovjetiska kärnvapenprovsplatserna på deras territorium och den fullständiga avvecklingen av Kazakstans kärnvapenarsenal, som en gång var den fjärde största i världen.

"Kazakstan hade 1000 kärnvapenstridsspetsar som motsvarande 1 megaton TNT i varje stridsspets", säger Roman Vassilenko, en rådgivare till statssekreteraren vid utrikesministeriet i Kazakstan. "Vi uppmanar världen att titta närmare på Kazakstans exempel ... det land som tog ett kärnvapenfritt beslut", sade han till Vatikanradion. "Ett land som under 20 år som en självständig stat har visat att man kan leva utan kärnvapen, och att man kan växa och bättre se till säkerheten om man inte har kärnvapen. Det är ett budskap som vi aldrig är rädda att förkunna, antingen inför Iran eller Nordkorea och de erkända kärnvapenstaterna."

Han sade att världen måste arbeta mot målet för en värld utan kärnvapen. "Det låter utopiskt - målet att bygga en kärnvapenfri värld - men vi tycker att om man inte strävar efter detta mål, kommer man aldrig att nå det målet, och man kommer aldrig ens att närmar sig det", sade han.

I ett nummer av ”Octava Dies” från år 2007, tidningen som utges av Vatikan-televisionen, framlade Vatikanens presstalesman Fader Federico Lombardi den Katolska Kyrkans ställning mot kärnvapen. Han skrev att: ”kärnvapenprov leder till utvecklandet av alltmer sofistikerade och farliga vapen, som, motsatt till vad vissa röster vill påstå, aldrig är eller kommer att vara rena eller intelligenta.”

Enligt Påvens talesman är det en illusion att försvara kärnvapenprov genom nationella eller internationella säkerhetsargument. ”I verkligheten”, säger Lombardi, ”orsaker det endast ett stigande antal kärnvapen och med dom ett stigande hot mot det folk man enligt uppgift önskar försvara. Likaså måste arbetet mot kärnvapenterrorism samtidigt innebära en kärnvapensnedrustning. Det är lögn att minska terrorismens fara genom ägandet av fler vapen. Det hela handlar om en nödvändig moralitet gentemot den mänskliga familjen och framtidens generationer.”

Fader Lombardi avslutade med dessa ord: ”Inom moraliska frågor och frågor angående mänsklig frihet och brinnande internationella maktintressen, tröttnar aldrig den Heliga Stolen att använda sin auktoritet i strävandet efter mänsklighetens bästa. Detta är anledningen till dess permanenta närvaro i alla större internationella organisationer.”
All the contents on this site are copyrighted ©.