2011-08-26 17:57:31

Fader Pizzaballa: kristna från hopp till oro i arabvärlden


(26.08.2011) Den kristna minoriteten i arabländerna följer med särskild uppmärksamhet den sociala och politiska förnyelsen i dessa regioner. Det finns farhågor. Hur upplever de kristna i arabvärlden dessa omvälvningar? Franciskanen Fader Pierbattista Pizzaballa säger att:
”I början var förändringarna anledning till hopp, för alla, särskilt i Egypten. I Syrien är situationen lite annorlunda. Nu finns det en hel del rädsla i Egypten, en hel del osäkerhet, eftersom man har sett att efter en period av eufori, där det fanns ett gemensamt mål, verkar det som om de fundamentalistiska grupperna är starkare, på bekostnad av den kristna minoritet. Så stor osäkerhet och stor rädsla råder. Det är samma sak i Syrien, där de kristna fortfarande behandlades med stor respekt, skapar dessa antiregima rörelser oro i den kristna gemenskapen, som upplever att deras garanterade säkerhet är på uppehälle.”
”Det är svårt att tala om situationen för de kristna i Mellanöstern och i det Heliga Landet”, fortsätter Fader Pizzaballa, ”eftersom det är ett ämne som lätt missbrukas. Om du säger att det finns problem mellan kristna och muslimer anklagas du för att vilja accentuera och tydliggöra skillnaderna dem emellan. Men om du säger att det råder samförstånd och samarbete, så är du godtrogen.... Det finns båda dessa erfarenheter, det finns inte ett antingen-eller. Vi har erfarenheter av samförstånd men det finns även inslag av fundamentalism, splittring och förföljelse. Vi får inte vara rädda, säger vi hela tiden, vi måste vara modiga och säga som det är, klart och tydligt, och samtidigt behålla den kristna attityden, vara öppna, mottagliga, försöka rekonstruera dialogen och relationen.”
Och detta först och främst av strategiska motiv”, avslutar fader Pizzaballa, ” vi måste vara praktiska, det finns inget annat alternativ eftersom det är vad tron ​​lär oss. I dessa regioner är trosvittnesbörd det enda vi kan göra, sprida vår erfarenhet, vårt vittnesbörd, som sträcker sig bortom språk, kulturer, religioner, och om det görs med ärlighet och övertygelse når det fram till alla.”
All the contents on this site are copyrighted ©.