2011-08-21 11:30:21

"Världen behöver er trosbekännelse, och er tro behöver kyrkan" Påven firar Världsungdomsdagens mässa


(21.08.2011) Ungdomarna som övernattade under bar himmel på flygfältet Cuatro Vientos fick till en början en svår natt, eftersom regnet fortsatte att falla. Men de vaknade i ottan till att solen sken och temperaturen hade sjunkit märkbart. Över två miljoner ungdomar tog emot påven när han vid 9 tiden kom tillbaka för att fira Världsungdomsdagens högtidliga mässa.

Innan mässan började sa påven:”Jag har tänkt mycket på er i dessa timmar. Jag hoppas att ni kunde sova trots det dåliga vädret. Säkerligen steg era hjärtan och inte bara era blickar till himlen i morse då ni vaknade.”

Det Eukaristiska firandet är Världsungdomsdagarnas höjdpunk. Även det spanska kungaparet närvarade under mässan. Strax innan den började informerade dock organisatörerna att det av säkerhetsskäl inte skulle bli möjligt att dela ut kommunionen till ungdomarna eftersom de 17 specialkonstruerade kapellen med Eukaristin hade blåst sönder under kvällen innan.

Påven sa i början av sin predikan att hans hjärta fylls av glädje över att se de samlade ungdomarna, när han tänker på den kärlek med vilken Jesus ser på dem. ”Ja, Herren älskar er och kallar er hans vänner (jfr Joh 15:15).”

”Men vem är han egentligen som vi är så attraherade av?” var den fråga påven ställde under sin predikan och vände sig genast till dagens evangelium för svaret.

”I evangeliet vi har hört (jfr Matt 16,13 - 20) ser vi beskrivit två olika sätt att lära känna Kristus. Den första är en yttre kännedom. Jesu frågar: "Vem säger folket att Människosonen är ?" Lärjungarna svarade: ". Några säger Johannes döparen, andra Elias, andra Jeremia eller någon av profeterna.” Det betyder att de ser Kristus som ytterligare en religiös person, bland de redan kända. Sedan vände sig Jesus till lärjungarna och frågar dem: "Men vem säger ni att jag är?". Simon Petrus svarar med vad som är den första trosbekännelsen: ". Du är Messias, den levande Gudens son”. Tron går utöver enkla historiska eller empiriska data, och har förmågan att förstå mysteriet med Kristi person i djupet.”

“Tron är inte frukten av det mänskliga förnuftets kraftansträngning, den är en gåva från Gud, sa påven och förklarade att tron inte informerar oss om Jesu person utan innebär en personlig relation med honom, och kräver att människan med intellekt, vilja och känslor ansluter sig till den bild Gud ger av sig själv. Så frågan "Men vem säger ni att jag är?" är en inbjudan till lärjungarna att fatta ett personligt beslut i förhållande till honom.” och eftersom det innebär att följa Läraren, måste tron mogna och växa”, förklarade påven, ”bli djupare och stärkt ju mer den intima relationen med Kristus intensifierar sig.”

”Kära ungdomar, även i dag, ställer Kristus er samma fråga som han frågade apostlarna: "Men vem säger du att jag är?". Svara honom med den generositet och det mod, som era unga hjärtan präglas av. Säg: Jesus, jag vet att du är Guds Son, du gav ditt liv för mig. Jag vill följa dig troget och styras av dina ord. Du känner mig och älskar mig. Jag litar på dig och jag sätter hela mitt liv i dina händer. Jag vill att du ska vara den kraft som upprätthåller mig, den glädje som aldrig lämnar mig.”

Påven talade vidare om Kyrkans roll och fortsatte att basera sina ord på dagens evangelium. ”Som svar på Simon Petri trosbekännelse svarar Jesus: "Och jag säger dig: du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min kyrka." Vad innebär det? Jesus bygger sin kyrkan på Petri klippa av tro, som bekänner Kristi gudom.

”Kyrkan är inte bara en mänsklig institution som alla andra, utan den är nära förenad med Gud. Kristus själv hänvisar till den som "hans" kyrka. Du kan inte skilja Kristus från kyrkan, eftersom man inte kan skilja huvudet från kroppen (jfr 1 Kor 12:12). Kyrkan lever inte av sig själv, utan av Herren. Han är närvarande i dess mitt, och ger den liv, näring och styrka.”

Påven, som talade som Petri Efterföljare, inbjöd ungdomarna att stärka sin tro, och att sätta Kristus, Guds Son, i centrum av sina liv. ”Låt mig påminna om att att följa Jesus i tro innebär att vandra med honom i kyrkans gemenskap. Du kan inte följa Jesus ensam. Den som ger efter för frestelsen att vandra "på egen hand" eller att leva tron med den individualistiska mentaliteten som råder i samhället, riskerar att aldrig möta Jesus Kristus, eller till slut att få en falsk bild av honom”.

”Att tro innebär att förlita sig på sina bröders tro och att låta er tro på samma sätt tjäna som ett stöd för andras. Jag ber er, kära vänner, att älska Kyrkan, som har gett upphov till er tron, som hjälper er att känna Kristus bättre, i vilken ni har upptäckt skönheten i hans kärlek. För tillväxten av er vänskap med Kristus är det avgörande att erkänna vikten av att ingå i församlingar, samfund och rörelser, samt att ta emot kommunionen varje söndag, att ofta bikta sig, och ge näring till bönen och meditationen av Guds ord.”

”Denna vänskap med Jesus leder er att vittna om tron i olika miljöer, även om ni möts av förnekelse eller likgiltighet. Behåll inte Kristus för själva! Kommunicera glädjen i er tro till andra. Världen behöver er vittnesbörd, världen behöver verkligen Gud. Jag tror att er närvaro här, ungdomar från fem kontinenter, är ett underbart bevis på Kristi fruktbarhet i kyrkan: "Gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen"(Mark 16:15). Även ni är kallade att vara Kristi lärjungar och missionärer i andra länder där det finns en mängd unga människor som strävar efter större ting, och som i sina hjärtan ser möjligheten av autentiska värden, inte låter sig förföras av falska löften om en livsstil utan Gud.”

”Kära ungdomar, jag ber för er med all kärlek i mitt hjärta, och jag anförtro er till Jungfru Maria, att hon ska följa er med sin moderliga förbön. Jag ber er också att be för påven, för att han som Petri efterföljare, kan fortsätta bekräfta sina bröder i tron. Må alla i kyrkan, präster och troende, då vi var dag kommer närmare Herren, växa i helighet i livet och därmed ge en effektiv vittnesbörd om att Jesus Kristus verkligen är Guds Son, Alla människors Frälsare och den levande källan deras hopp. Amen.”
All the contents on this site are copyrighted ©.