2011-08-20 16:03:22

Påven tar emot bikt och möter Spaniens seminarister. "Var inte rädda för att bli föraktade"


(20.08.2011) Lördagen, som är Benedictus XVI:s tredje dag i Spanien, började med att fyra ungdomar biktade sig för påven klockan 9. Under en halvtimme biktade sig två fransmän, en schweiziska på tyska och en spansk flicka på italienska för att det inte skulle bli några språkförhinder i bikten. Vikten av biktens sakrament är något som är särskilt utmärkande under dessa Världsungdomsdagar. 200 utomhus biktstolar har byggts i Buen Retiro parken och är bemannade med präster som de unga kan bikta sig för på olika språk. Påven har tidigare under sitt pontifikat belyst sakramentet genom att ta emot bikt under den Stilla Veckan i Peterskyrkan.

När VUD organisationen kom med förslaget att organisera denna förlåtelsepark, svarade 5000 präster genast att de var tillgängliga för bikt under dagarna. Don Javier Cremades beskriver att det har varit en helt fantastisk syn under veckan. Många som stod i kö för bikt frågade en präst som gick förbi, och som spontant fann ett annat hörn av parken för att höra bikt. Det var helt fullt!

Biktstolarna är byggda som segelbåtar med tre öppna segel, och arkitektens baktanke är trons hopp att förlåtelsen för dig vidare mot evigheten, mot kyrkan och din nästa. Påvens närvaro i Förlåtelseparken innebär ytterligare vikt på försoningens sakrament.

Efter att ha hört de ungas bikt förflyttade sig påven med sin öppna specialkonstruerade vita bil de 3 km till katedralen Santa Maria la Real de la Almudena, framför det kungliga palatset. Katedralen började byggas 1883 med stod under ett sekel ofullbordad, och färdigbyggdes först 1993 till Johannes Paulus II:s fjärde resa till Spanien. Kyrkan är en blandning på olika stilar som den spanska kulturen har genomgått, särskilt den arabiska som är mycket typisk i Madrid och omnejd. Andra stilar vi möter i katedralen är nyklssicism, ny-romansk och nygotisk. Kyrkan rymmer 1300 personer så många av de 5000 unga seminaristerna som skulle möta påven stod framför kyrkan och följde mässan på tv-skärmar.

Till de samlades glädje sa påven Benedictus XVI vid slutet av mässan att han snart kommer att förklara den Helige Johannes av Avila den katolska kyrkans 34 kyrkolärare. Datumet för förklaringen har ännu inte nämnts, men kyrkan i Spanien, som redan har utsett den helige Johannes av Avila till stiftsprästernas skyddshelgon, har länge väntat på detta ögnoblick.Även förklaringen av S:tTeresa av Lisieux ägde rum under världsungdomsdagen 1997 i Paris.

Samtidigt passade de samlade prästerna och seminaristerna på att gratulera påven som i år firar 60 år som präst.

Prästämbetet stod i centrum för påvens predikan: Påven uppmanade seminaristerna till att förbereda sig väl under studietiden, och meditera över kyrkans mysterium: Kyrkan är helig i Kristi person. "Att formas med Kristus betyder, kära seminarister, att mer och mer identifiera sig med honom som för oss blev en tjänare, präst och offer. Att överensstämma med honom är i själva verket prästens uppgift hela sitt liv. Vi vet redan att denna uppgift är större än oss och vi kan inte uppnå den fullt ut, men som Paulus säger, vi strävar mot målet, i hoppet om att nå det (jfr Fil 3,12 till 14),” sa påven och uppmanade seminaristerna att lika Kristus inte överge syndarna, och att tjäna de svagaste och de sjuka. ”Var inte rädda för att agera i en miljö som utesluter Gud, och som sätter makt, ägandet och tillfredställelsen som existensens främsta kriterier. ”

Ni kanske blir föraktade som präster, vilket är en vanlig reaktion då man har högre mål och vill avslöja avgudar”, sa påven och uppmanade även seminaristerna till att använda tiden före ordinationen till att verkligen urskilja Guds kallelse: ”avancera endast till prästerskapet om ni är fast övertygade om att Gud kallar er att vara hans ministrar.”

Varför just den Helige Johannes av Avila kyrkolärare? "Valets kriterier bygger inte på verk av systematisk teologi, för hans lära visar sig i livet han levde. Han var inte en intellektuell lärare, utan en livets lärare. Kyrkan bygger även sina val på Guds folks efterfrågan. Kyrkolärarna är klart och tydligt personer som ger andlig frukt till kyrkans liv", sa Fader Federico Lombardi efter mässan.All the contents on this site are copyrighted ©.