2011-08-19 17:34:29

Påvens tal till unga ordenskvinnor i El Escorial


(19.08.11) Benedictus XVI välkomnades klockan 11:30 på fredagen av ett hav av ordenskvinnor och ungdomar i det historiska och enorma 1500tals komplexet San Lorenzo de El Escorial strax utanför centrala Madrid, som bland annat hyser ett världsberömt bibliotek, ett Augustinerkloster och det kungliga gravkappellet. ”Kära unga ordenskvinnor” sade påven ”som en del av Världsungdomsdagen som vi firar i Madrid, är jag glad över att få detta tillfälle att möta er som har helgat er ungdom till Herren.” Han nämnde sedan klostret San Lorenzo de El Escorial och dess berömda bibliotek som bevarar viktiga upplagor av de heliga skrifterna och klosterreglerna för olika religiösa familjer. ”Men” sade han ”era egna liv i trohet till er kallelse är i sig ett värdefullt sätt att bevara Herrens ord.”

”Era liv måste bekräfta det personliga mötet med Kristus” och ”mötets fullständiga omvandlande kraft” underströk påven. ”Detta är särskilt viktigt idag när vi upplever en Gudsförmörkelse, en slags minnesförlust” … ”som kan leda till att vi förlorar vår djupaste identitet.” ”I en värld fylld av relativism och medelmåttighet, behöver vi radikalismen i er kallelse”.

”Denna evangeliska radikalism” förklarade påven ”tar sitt uttryck i filial gemenskap med Kyrkan, Guds barns hem, som byggdes av Kristus: kommunion med hennes präster, som i Herrens namn för vidare den tro som mottogs från apostlarna, det kyrkliga läroämbetet och den kristna traditionen. Kommunion med era egna religiösa familjer medan ni tacksamt bevarar deras autentiska andliga arv och samtidigt värdesätter andra karismer, och gemenskap med andra medlemmar i kyrkan, såsom lekmännen, som är kallade att göra sin egen specifika kallelse till en vittnesbörd om Herrens enda evangelium.”

”Slutligen finner den evangeliska radikalismen sitt uttryck i det uppdrag som Gud har valt att anförtro oss” sade påven, ”från det kontemplativa livet som välkomnar i sitt kloster Guds ord genom en vältalig tystnad och beundrar hans skönhet i ensamheten som han ensam fyller, till det apostoliska livets olika vägar, i vars fåror evangeliets frö bär frukt i utbildningen av barn och ungdomar, vården av sjuka och äldre, själavården bland familjer, respekten för livet, vittnesbörden om sanningen och förkunnelsen av fred och kärlek, missionsverksamheten och den nya evangelisationen och så många andra sektorer inom Kyrkans apostolat.”

”Kära systrar, detta är helighetens vittnesbörd som Gud kallar er till” avslutade Den Helige Fadern. ”Kyrkan behöver er ungdomliga trohet, rotade och fasta i Kristus. Tack för ert generösa, totala och eviga "ja" till den älskades kallelse.” Efter det kärleksfulla mötet med unga ordenskvinnor vandrade påven upp till komplexets basilika San Lorenzo för ett möte med universitetsvärlden.
All the contents on this site are copyrighted ©.