2011-08-19 12:57:36

Benedictus XVI till världens ungdomar ”Använd dessa dagar”


(18.08.11) Klockan 19:30 anlände Benedictus XVI till torget Plaza de Cibeles i Madrid för hans första möte med världens ungdomar. Runt hans bil flockade tusentals jublande och förväntansfulla ungdomar medan han närmade sig podiet. Torget kan hysa omkring 600 tusen personer, men det är närmare 1 miljon ungdomar i Madrid, så många fyllde sidogatorna och följde påven via stora bildskärmar. Fem ungdomar från fem kontinenter: Oceanien, Afrika, Amerika, Asien och Europa välkomnade påven med entusiastiska och rörande ord innan en orkester och kör framförde Världsungdomsdagens officiella sång. ”Jag har er alltid i mitt hjärta och jag ber för er” var påvens första ord till ungdomarna och han tillade ”Gud har gett mig nåden att se och lyssna till er och medan vi är samlade att tillsammans lyssna till Hans ord.”

”Det finns ord som bara tjänar till att roa oss, flyktiga som en tom bris, sedan finns det andra som informerar oss” sade påven från podiet på Plaza de Cibeles men underströk att ”Jesu ord, å andra sidan, måste nå våra hjärtan, slå rot och blomma ut under hela våra liv.” ”När han talar lär mästaren inte något som han har lärt sig av andra, utan det som han själv är, den enda som verkligen vet människans väg till Gud, eftersom han är den som öppnade den upp för oss, han gjorde det så att vi kan ha äkta liv, liv som alltid är värda att leva, i varje omständighet och som inte ens döden kan förstöra.”

”Kära ungdomar”, fortsatte påven, ”lyssna noga till Herrens ord, så att de kan vara för er ande och liv, rötter som ger näring åt ert väsen, en regel i livet som närmar oss – vi som är fattiga i anden, törstande för rättvisa, barmhärtiga, renhjärtade, som älskar fred - till Kristi person. Lyssna regelbundet varje dag som om han var den enda vännen som inte bedrar, den som vi vill dela livets vandring med.”

”Använd dessa dagar” uppmanade påven, ”till att lära känna Kristus bättre och rotade i honom se till att er entusiasm och lycka, er önskan att gå vidare, för att nå höjderna, till och med Gud själv, alltid är en säker framtid, eftersom livets fullhet är redan inom er. Låt detta liv växa tillsammans med Guds nåd, generöst och utan halvmesyrer, medan ni förblir ståndaktiga i er strävan efter helighet. Och inför våra svagheter som ibland överväldigar oss, kan vi lita på Herrens barmhärtighet som alltid är redo att hjälpa oss upp igen och som ger oss förlåtelse genom botens sakrament.”

”Om ni bygger ert hus på berggrund” sade påven och citerade kvällens evangelietext, ”kommer inte bara era liv att vara solida och stabila, men det kommer också att hjälpa att projektera Kristi ljus över dem i er egen ålder och över hela mänskligheten”. ”Det kommer att presentera ett alternativ till alla dem som har kommit till korta” tillade Den Helige Fadern, ”eftersom det viktigaste i deras liv var inkonsekvent, till alla som nöjer sig med att följa modets idéer, som tar skydd i det som är här och nu, som glömmer sann rättvisa eller tar sin tillflykt i sina egna åsikter istället för att söka den enkla sanningen.”

”Det finns faktiskt många som skapar sina egna gudar” fortsatte Benedictus XVI, ”som tror att de inte behöver rötter eller grunder andra än sig själva. De tar på sig själva att avgöra vad som är sant eller inte, vad som är gott och ont, vad som är rättvist och orättvist, vem som ska leva och vem som kan offras till förmån för andra preferenser, som lämnar varje steg åt slumpen, utan en tydlig riktning, som låter sig ledas av ögonblickets nycker.” ”Dessa frestelser ligger alltid ligger på lur” varnade påven. ”Det är viktigt att inte ge efter för dem eftersom, i verkligheten, leder de till något så flyktigt som en tillvaro utan horisonter, en frihet utan Gud.”

Men ”vi vet att vi har skapats fria, i Guds avbild” underströk påven inför en miljon ungdomar, ”just för att vi skall kunna stå i spetsen för sökandet efter sanning och godhet, ha ansvar för våra handlingar” och vara ”kreativa medarbetare” i ”odlandet och förskönandet av skapelsens verk”. ”Gud söker en ansvarsfull samtalspartner, någon som kan föra en dialog med honom och som älskar honom. Genom Kristus kan vi verkligen lyckas, och grundade i honom, ge vår frihet vingar. Är inte detta den stora anledningen till vår glädje? Är inte detta den fasta marken på vilken man kan bygga en civilisation fylld med kärlek och liv, som kan humanisera oss alla?”

”Kära vänner” avslutade den Helige Fadern, ”var försiktiga och kloka, bygg era liv på den fasta berggrund som är Kristus. Denna vishet och klokhet kommer att vägleda era steg, ingenting kommer att göra er rädda och fred kommer att råda i era hjärtan. Då kommer ni att vara välsignade och glada och er lycka kommer att påverka andra. De kommer att undra vad som är hemligheten med era liv och de kommer att upptäcka att berggrunden som ligger till grund för hela byggnaden och på vilken hela er existens vilar är själva Kristi person, er vän, bror och Herre, Guds Son inkarnerad, som ger mening åt hela universum.”

Innan den avslutande bönen på franska, swahili, spanska, arabiska och italienska sade påven till världens ungdomar att ”jag anförtror Världsungdomsdagens frukter till jungfru Maria som sade "Ja" till Guds vilja, och som visar oss ett unikt exempel på trohet till sin gudomliga son, som hon följde till hans död på korset. Låt oss meditera över detta djupare under korsvägsandakten. Och låt oss be att vårt "Ja" till Kristus idag, precis som hon, också är ett ovillkorligt "ja" till Hans vänskap, både under denna Dag och under hela våra liv.”
´
Efter välsignelsen sade påven på återseende till världens ungdomar på torget Plaza de Cibeles i Madrid och återvände till Nunciaturen för en privat middag.
All the contents on this site are copyrighted ©.