2011-08-05 17:26:10

Benedictus XVI uppmuntrar Columbusriddarna


(05.08.11) Benedictus XVI har via sitt statssekretariat sänt ett telegram till Columbusriddarna med anledning av ordens 2 dagar långa mötet i staden Denver i USA. I telegrammet uttrycker påven sin tacksamhet för deras många broderliga solidaritetsprojekt och modiga kristna vittnesbörd.
"Så att världen må möta nytt hopp” är temat för Columbusriddarnas Högsta konvention, taget ur den saliga Johannes Paulus II:s bön för familjen med vilken han avslutade sin apostoliska uppmaning ”Ecclesia in America”.
"Idag”, läser vi i telegrammet, ”ser vi tydliga tecken på en växande glömska av Gud, ett förkastande av de mest grundläggande moralprinciperna, och hur socialsamhällets grund raserar. Ingen Kristi efterföljare kan undgå att ta emot denna brådskande uppmaning att arbeta för återuppbyggandet av våra samhällen, i enlighet med de permanenta värderingarna som finns förankrade i naturrätten, och som bekräftas av evangeliet och beskyddade i den kristna syn på livet."
Av denna anledning uttrycker Benedictus XVI "sin djupa tacksamhet till Columbusriddarna för deras fortsatta bidrag till den offentliga debatten om viktiga etiska frågor som kommer att forma framtiden för våra demokratiska samhällen." ... "Påven ser i dessa värdefulla tjänster till det gemensamma bästa ett enastående exempel på lekmanna apostolat. ”Ett så tydligt och modigt vittnesbörd är mer nödvändigt än någonsin med tanke på spridningen av lagstiftningsinitiativ som inte bara underminera de grundläggande institutionerna i samhället, såsom äktenskap och familj, utan också hotar de grundläggande mänskliga rättigheterna som samvetsfrihet och religionsfrihet ."
Därför uppmuntrar den Helige Fadern Columbusriddarna att förnya och stärka sitt program för trosbildning och undervisning ​​i den kristna moralens principer, så att alla riddare må vara beredda att erbjuda en grund för sina djupaste övertygelser.
Benedictus XVI riktar ett särskilt tack till riddarna för "de många verk av broderlig solidaritet" och välgörande bistånd till de fattiga i världen, som vid katastrofer, t ex vid de senaste i Haiti och i Japan. Vi minns ordens födelse i USA 1882 på initiativ av en katolsk präst, Fader Michael McGivney, församlingspräst i New Haven i Connecticut, som ville att grunda ett katolsk samhälle som hjälpte nödlidande, och som idag omfattar en miljon 600 tusen medlemmar.
All the contents on this site are copyrighted ©.