2011-08-04 11:37:54

"Läs Bibeln under semestern!" Påvens onsdagskatekes


(04.08.11) Benedictus XVI har återupptagit sin trosundervisning om den kristna bönen. Här följer hela katekesen vid onsdagens almänna audiens i Castelgandolfo.

Kära bröder och systrar!
Jag är mycket glad över att se er här på torget i Castel Gandolfo och över att få fortsätta med audienserna, som avbröts under juli månad. Jag skulle vilja fortsätta med det tema vi börjat med, dvs med en ”böneskola”. På ett annorlunda sätt, men utan att avlägsna mig från ämnet, skulle jag idag vilja peka på några andliga och konkreta frågor som kan vara av nytta för den som är på sommarsemester, som vi, men också för dem som ägnar sig åt sitt dagliga arbete.

När vi gör ett uppehåll i arbetet, särskilt under semestern, tar vi gärna fram en bok som vi vill läsa. Detta är den första frågan som jag tänkte ta upp idag. Var och en av oss behöver en tid och en plats som hjälper oss att samla oss, att meditera, att lugna oss. Och tack gode Gud för det! Detta behov visar nämligen att vi inte bara finns till för att arbeta, utan också för att tänka och reflektera, eller för att låta vårt sinne och vårt hjärta följa en berättelse, en historia, som vi kan leva oss in i, i vilken vi så att säga kan ”gå vilse” för att sedan återfinna oss berikade.

Många av de böcker som vi läser under semestern är ren underhållning, och det är inget fel med det. Men många människor väljer att läsa något mer engagerande, särskilt om de har mer tid till förfogande. Därför vill jag komma med ett förslag. Varför inte upptäcka några av Bibelns böcker som normalt inte är så välkända? Eller som vi kanske har hört något stycke ur i gudstjänsten, men som vi aldrig har läst från början till slut? Många kristna läser aldrig bibeln. Vad de vet om bibeln är begränsat och ytligt. Själva ordet ”bibel” betyder att bibeln är en samling böcker, ett litet bibliotek, som uppstått under loppet av ett årtusende. Några av de mindre böckerna i bibeln är nästan helt okända för många människor, också goda kristna. Somliga är väldigt korta, som Tobias bok, en berättelse som handlar om familjens och äktenskapets betydelse. Esters bok berättar om en judisk drottning som med tro och bön räddar sitt folk från utplåning. Den ännu kortare Ruts bok berättar om en utländsk kvinna som lär känna Gud och får erfara hans försyn. Dessa böcker är så korta att man kan läsa dem från början till slut på en timme. Sedan finns det längre mästerverk som Jobs bok, som handlar om ett stort problem, nämligen oskyldiga människors lidande. Qohelet är slående modern i sitt sätt att ifrågasätta livets och världens mening. Höga visan är en underbar symbolisk dikt om mänsklig kärlek. Alla dessa böcker finns i Gamla Testamentet. Nya testamentet är visserligen bättra känt, och det finns färre litterära stilar. Men det kan vara mödan värt att läsa ett helt evangelium från början till slut, och jag vill också tipsa om Apostlagärningarna, eller om att läsa ett av breven.

Kära vänner, som avslutning skulle jag vilja föreslå att ni ser till att ha bibeln framme under sommaren eller under era viloperioder, för att njuta av den på ett nytt sätt och läsa några av dess böcker från början till slut. Det kan vara mindre kända böcker eller mer välkända som evangeliet, men det gäller att läsa hela boken. Så blir vilostunderna inte bara kulturellt berikande, de ger också täring åt anden och åt bekantskapen med Gud och dialogen med honom i bönen. Det är en utmärkt sysselsättning på semestern: att ta en bok i bibeln för att slappna av och samtidigt träda in i Guds ords stora rum för att fördjupa kontakten med den Evige. Det är syftet med den lediga tid som Herren ger oss.
All the contents on this site are copyrighted ©.