2011-08-02 19:24:42

VUD är inte en utgift för Spanien


(02.08.2011) Under de senaste dagarna har det förekommit kontroverser angående utgifterna för Världsungdomsdagen i Madrid. Vatikanradions spanska redaktion har talat ekonomiansvarig för VUD, Fernando Giménez Barriocanal, som säger:
”Först det första vill jag betona att de spanska skattebetalarna inte lägger ett öre för Världsungdomsdagen, eftersom den spanska regeringen inte finansierar denna händelse. För dem som inte vill komma till VUD eller för dem som inte är överens med evenemanget måste jag tydliggöra att denna dag inte kommer att leda till någon skatteökning. Tvärtom betonar vi de positiva ekonomiska effekterna som den innebär för Spanien, eftersom utöver de enorma andliga frukterna denna dag medför, finns det även ekonomiska fördelar då unga människor kommer till vårt land från hela världen. Man beräknar med att Spaninen tjänar närmare 100 miljoner euro på världsungdomsdagen.
”Inkomsterna från turismen är mycket viktiga för Spanien, speciellt i denna svåra tid. Således kan vi säga att påvens närvaro även är en stor ekonomisk nytta för samhället. Men jag vill också tillägga att denna dag sker med stor återhållsamhet och att alla våra konton och våra utgifter är fullständigt öppna för granskning. Alla måste veta att varje euro som satsas på Världsungdomsdagen används väl på ett nyktert sätt och med öppenhet”, förtydligar Giménez Barrioconal.
”Vi måste också betona att man inte behöver betala någon biljett för att delta denna dag. Man betalar aldrig för att se den Helige Fadern. Det finns vissa troende som frivilligt har bestämt sig för att hjälpa organisationen genom att betala lite då de anmäler sig, och som då får en ryggsäck, böcker och olika material. Det finns även de som gett ett solidariskt bidrag för att hjälpa unga människor från länder med svagare ekonomi att komma till VUD.”
All the contents on this site are copyrighted ©.