2011-08-02 19:27:29

Patriarken av Jerusalem uppmuntrar till försoning och välgörenhet och fred i sin Ramadanhälsning


(02.03.2011) Den latinska patriarken av Jerusalem Fuad Twal uttryckte sina lyckönskningar till muslimerna inför fastemånaden ramadan. Dessa publicerades bland annat på patriarkatets hemsida www.lpj.org. Tillsammans med präster och troende i det Heliga Landet, ville patriarken att uttrycka sin närhet till de troende muslimerna under den månad de ägnar åt andakt, välgörenhet, förlåtelse och omvändelse. Han erinrar om Koranen ord om fastan: "O ni som tror! Fastan har förskrivits till er, som den ordinerats dem innan er, i hopp om att ni kan bli gudfruktiga", och påminner i sitt budskap om vad vi läser i den Heliga Skriften om fastan: ”Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!" (58, 6-7). Patriarken ber Gud välsigna de fastande muslimerna, och han uttrycker sitt hopp om att politikerna kommer att bli inspirerade och uppriktigt uppmuntra försoning, och finna en rättvis lösning på det palestinska folkets strävanden efter en självständig stat; liksom att fred må råda hos alla folken i det Heliga Landet och arabiska grannländerna.
All the contents on this site are copyrighted ©.