2011-08-02 19:19:16

Hand- eller mun-kommunion?


(02.08.2011) Den katolska kyrkan i Norge har uppmärksammat den spanska kardinal Antonio Canizares Lloveras ord om att ta emot kommunionen i munnen. Han är prefekt vid Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsordning, och rekommenderar i en intervju med CNA katoliker att ta emot kommunionen på knä och på tungan. ”Det är helt enkelt att veta att vi står inför Gud själv, att han kommer till oss och att vi är ovärdiga”, säger kardinalen.
Kardinal Llovera svarade på frågor om huruvida katoliker bör ta emot kommunionen i handen eller på tungan, och förklarade att munkommunion "är ett tecken på en dyrkan som behöver vakna upp på nytt" i kyrkan. ”I själva verket borde man böja knä eller respektfullt böja sina huvuden om man står upp, men det händer inte”, förklarade den spanske kardinalen.
”Om vi trivialiserar kommunionen så trivialiseras vi allt. Vi kan inte förlora en så viktig stund som det innebär att att erkänna Kristi verkliga närvaro då vi tar emot kommunionen – Guds närvaro, han som är den största kärleken”, avslutade kardinal Llovera.
Frågan om hand eller munkommunion har varit - och förblir - ett omdiskuterat ämne i den katolska världen. Påven Benedictus har infört munkommunion på knä under hans mässor. I Peter Seewald senaste intervjubok med påven - Världens Ljus – svarar påven Benedictus XVI på frågor om huruvida hans praktik skall tolkas som ett slags prejudikat för hela kyrkan. Påven svarar:
- Jag är inte principiell motståndare till handkommunion, jag har både gett och tagit emot kommunionen på detta sätt själva. Tanken bakom min nuvarande praxis som tillåter människor att knäböja för att ta emot kommunionen på tungan, var att sända en signal och betona den verkliga närvaron med ett utropstecken. Ett mycket viktigt skäl är att det finns en stor risk för ytlighet i just denna typ av stora evenemang då vi firar mässan i Peterskyrkan, eller på Petersplatsen.
- Jag har hört om människor som efter att de har tagit emot kommunionen har lagt den i sin plånbok och tagit med hem som souvenir. I detta sammanhang, där människor tror att de automatiskt kan ta emot kommunionen - alla andra gör ju det, så därför gör jag det också- vill jag sända en tydlig signal. Jag ville att det ska vara tydlig att det är något väldigt speciellt som händer här! Han är här, den ende som vi faller på knä för! Var uppmärksamma! Detta är inte bara en slags social ritual som vi deltar i, om vi har lust.
All the contents on this site are copyrighted ©.