2011-08-02 19:19:06

Det är förbjudet att vara likgiltig inför hungern!" Påvens Angelusreflektion denna söndag


(02.08.2011) Under sin Angelusreflektion denna söndag, då evangelietexten beskriver miraklet då Jesus multiplicerar bröd och fiskar, underströk påven Benedictus XVI att det är förbjudet att vara likgiltig inför tragedin med hungrande och törstande människor. Med dessa ord riktade han uppmärksamheten till befolkningarna i Afrikas horn. Påven påminde om att Kristus är uppmärksam på materiella behov, och uppmanar till att dela med sig av brödet till de behövande.

Alla fyra evangelister talar i detalj om Jesu mirakel. Söndagens text som var tagen ur Matteusevangeliet. Vi läser om hur lärjungarna föreslår Jesus att avvisa folkskaran. Men Herren har något annat i åtanke: "Ge dem något att äta, ni själva" (Matt 14:16). Men de har inte mer än "fem bröd och två fiskar." Jesus gör då en gest som för tankarna till eukaristins sakrament: "Han lyfte blicken mot himlen, välsignade och bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och lärjungarna till folkskaran (Mt 14,19). Miraklet är att broderligt dela med sig av några limpor, som anförtrotts Guds kraft. Det är inte bara tillräckligt för alla, utan också för att fylla tolv korgar. Herren kallar sina lärjungar att dela ut bröd till folket, på detta sätt lär han dem och förbereder dem för sitt framtida apostoliska uppdrag: att förse alla med Ordets och sakramentets näring."

"I detta mirakulösa tecken sammanflätas Guds inkarnationen och frälsningen. Jesus kliver i själva verket "ner" från båten för att möta människorna (jfr Matt 14:14). Herren ger oss här ett bra exempel på hans medkänsla för folket. Man tänker på de många bröder och systrar i dessa dagar, i Afrikas horn, som lider de dramatiska konsekvenserna av svält, som förvärras av krig och brist på starka institutioner. Kristus är uppmärksam på materiella behov, men vill ge mer, eftersom människan alltid ”längtar efter något mer, behöver något mer" (Jesus från Nasaret, Milano 2007, 311). I Kristi bröd är Guds kärlek närvarande, i mötet med Honom "äter vi, så att säga den levande Gud själv, faktiskt äter vi bröd från himlen'".

Kära vänner, "i eukaristin gör Jesus oss till vittnen om Guds barmhärtighet för varje bror och syster. Det eukaristiska mysteriet ger således upphov till kärlek till vår nästa "(Apostoliska uppmaning. Postsin. Sacramentum Caritatis, 88). Även S:t Ignatius av Loyola, grundaren av Jesu Sällskap, som Kyrkan firade på söndagen, uppmanade till att "söka Gud i allt, att älska honom i alla varelser" (jfr konstitutioner av samhället av Jesus, III, 1, 26).

Så avslutade påven sin Angelusreflektion och bad Jungfru Maria att öppna våra hjärtan för medkänsla för andra och dela broderligt. När påven sedan hälsade pilgrimer på olika språk sa han till de polska pilgrimerna ”Herren ger oss inget recept för att föda världens folk, eller att lösa hungerns tragedi. Han påminner oss dock om att det är förbjudet att vara likgiltig till för hungerns och törstens tragedi!.. och uppmuntrar oss att dela vårt bröd med de behövande. I Kristi Efterföljelse måste vi vara lyhörda för fattiga befolkningar.”
All the contents on this site are copyrighted ©.