2011-08-01 13:54:21

Biskop Anders Arborelius om katastrofen i Afrikas horn


Den pågående humanitära katastrofen i Afrikas horn och Östafrika betraktas som den värsta i regionen på 60 år. Torkan, i kombination med olika konflikter, har lett till att ca 10 miljoner människor är hårt drabbade av hungersnöd, framförallt i Kenya, Etiopien och Somalia.

Hälften bland de drabbade är barn. Under det senaste halvåret har undernäringen bland barnen fördubblats. Samtidigt har den redan dåliga situationen för havande kvinnor och de äldre ytterligare förvärrats.

De drabbade behöver nu både vårt materiella och andliga stöd i form av katastrofhjälp och förböner.

Caritas Internationalis i samarbete med Caritasorganisationer från England, Schweiz och USA samt Kenya, Etiopien och Somalia bedriver sedan länge omfattande hjälparbete i regionen. Dessa organisationer har stor erfarenhet av att genom sina landskontor och kunnig personal organisera och förse de drabbade med mat, rent vatten, sjukvård och skydd – en verksamhet de genomför med ekonomiskt stöd från katolska kyrkan i hela världen.

Jag har därför beslutat att kollekten under söndagen den 14:e augusti ska samlas in för att stödja katastrofhjälpen till de drabbade i Afrikas horn och Östafrika.

Insamlade medel sätts in på Caritas Sveriges/stiftets biståndskonto med Bankgiro 5810-1312 för att förmedlas vidare snarast möjligt.

Från vårt biståndskonto har vi omedelbart anslagit 500 000 kr för detta ändamål.

Jag vill även be er att förena er med mig i bön för våra drabbade medmänniskor i Afrikas horn och Östafrika samt att komma ihåg dem i Mässans förböner.

Stockholm, 26:e Juli 2011

I Kristus,

+ Anders Arborelius ocd
Biskop av Stockholms Katolska Stift
All the contents on this site are copyrighted ©.