2011-07-25 17:31:13

„Adj Uram szolgádnak éber szívet” – a Szentatya vasárnapi Úrangyala imádsága


XVI. Benedek pápa július 24-én, vasárnap délben a Castel Gandolfo-i nyári rezidencián imádkozta el az Úrangyalát az ott összegyűlt hívekkel. A napi olvasmányra utalva a Szentatya Salamon uralkodásának kezdetét idézte fel, amikor a fiatal király vállára komoly és felelősségteljes feladat hárult. Salamon elsőként – a Biblia szerint – Istennek „ezer égőáldozatot” mutatott be. Ezt követően az Úr megjelent neki éjjel álmában és ígéretet tett számára, hogy megadja azt, amit imáiban kér Tőle. Ebben a kérésében ismerhetjük fel valóban Salamon lelkiségét – állapította meg a pápa –, ugyanis Istentől nem hosszú életet, vagy gazdagságot, vagy éppen ellenségeinek elpusztítását kérte, hanem így szólt hozzá: „Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat” (1Kir 3,9). Az Úr megadta neki ezt és Salamont mindenhol bölcsességéről és igazságosságáról ismerték az emberek.

Salamon tehát „éber szívért” imádkozik az Úrhoz. Mit jelent ez? – tette fel a kérdést a pápa. Tudjuk jól, hogy a Bibliában a szív nemcsak egy testrész, hanem az emberi személy középpontja, ahol elképzelései és ítéletei összpontosulnak. Mondhatjuk, hogy a lelkiismerete. Az „éber szív” tehát olyan szív, amely meghallgat, érzékeny az igazság hangjára és ezért képes megkülönböztetni a jót a rossztól – magyarázta a Szentatya.

Salamon esetében a kérés Izrael, vagyis a nép vezetésére irányul, amelyet Isten üdvözítő tervének kinyilatkoztatására választott ki. Izrael királyának Istennel összhangban kell lennie, hallgatnia kell Szavát, hogy az Úr által kijelölt úton, az igazságosság és béke ösvényein tudja vezetni a népet.

Salamon példája azonban mindenkire érvényes – állapította meg a pápa. Lelkiismeretünk lehetővé teszi, hogy „királynak” megfelelő módon cselekedjünk, a jót tegyük és a rosszat elkerüljük. A lelkiismeret képessé tesz bennünket az igazság hangjának meghallására és éber követésére. Azok a személyek, akik vezetői feladatot teljesítenek még nagyobb felelősséggel tartoznak, tehát még inkább szükségük van Isten segítségére – hangsúlyozta XVI. Benedek. Viszont mindannyiunknak megvan a maga teendője és felelőssége. A nem megfelelő gondolkodásmód, mentalitás miatt dolgokat és szívességeket kérünk Istentől, holott életünk és a társadalom életének valódi minősége mindannyiunk lelkiismeretétől, a jó felismerésére és megvalósítására irányuló képességünktől függ, amellyel a békét és az igazságot szolgálhatjuk. Szűz Mária segítségét kérjük ehhez – fohászkodott a Szentatya.

A vasárnapi Úrangyala elimádkozása után XVI. Benedek a nagy világnyelveken köszöntötte a Castel Gandolfo-ba összegyűlt híveket. Megemlékezett a norvégiai mészárlásról, amely mély fájdalommal tölt el mindenkit. Arra buzdította a jelenlévő híveket, hogy imádkozzanak az áldozatokért és hozzátartozóikért, a sebesültekért és szeretteikért, továbbá felhívást intézett a gyűlölet és a rossz útjainak végleges elkerülésére. Ezt követően franciául, angolul, németül, spanyolul és lengyelül köszöntötte a híveket.

(hh)
All the contents on this site are copyrighted ©.