2011-07-19 15:06:32

„Az új evangelizáció – kihívás és ígéret” – Bruno Forte olasz érsek előadása


Az Osservatore Romano vatikáni napilapban olvasható az olaszországi Chieti-Vasto egyházmegye főpásztorának egy előadása, amelyet a most oly aktuális kérdésről, az új evangelizációról tartott a közelmúltban. Az érsek XVI. Benedek nyomán felteszi a kérdést: „Hogyan lehetséges a mai nyugati kultúrában hihető módon hirdetni Jézus tanítását?” Az „új evangelizáció” elnevezés már magában foglalja a hithirdetéshez szükséges megújult formát: meg kell nyílni az új kihívásokra, használni kell az új nyelvezeteket, és új lehetőségeket kell keresni. Mindehhez azonban szükséges a hívő emberek Krisztussal való találkozásának újdonsága, amely azzal a Személlyel való találkozás, aki új horizontot ad az életnek egy határozott irányt megjelölve a látóhatáron. A múltból számos csodálatos példa segít bennünket, mint pl. a modern kor missziós műve, amellyel más-más néphez és kultúrához jutott el az Evangélium – mondta az olasz érsek.

Ma az evangelizálás elsősorban minőségi téren kell, hogy megújuljon. Nem véletlen, hogy Jézus is azt mondta: csakis a Fiú által megújult emberek tudják megélni az Isteni szeretetet és arról valódi, hihető tanúságot is csak ők tudnak tenni. Az evangelizáció úgy lesz új evangelizáció, ha egy mély átalakuláson, megújuláson megy át, megújítja az egyházat és annak híveit is. A Szentatya is megerősített bennünket abban, hogy az evangelizáció kegyelme nemcsak az Apostoloknak adatott meg és velük ez a forrás nem merült ki. A kegyelem az Apostolok által mindazokhoz eljutott, akik az Evangélium hirdetésére lettek meghívva. A misszió kegyelmének mindig szüksége van tehát új evangelizálókra, hogy Isten üdvözítő szava mindig megmaradjon – idézte Bruno Forte olasz érsek XVI. Benedek beszédét. Ennek tükrében tehát vissza lehet tekinteni a múlt példáira, így pl. a II. vatikáni vagy a tridenti zsinatra, mint az egyház nagy megújulási folyamatának állomásaira. Mindazt, amit a Szentlélek a zsinatokon keresztül mondott nekünk, a megkeresztelt embereknek meg kell valósítaniuk életükben és tanúságot kell tenniük arról, ami Jézus tanítványaivá formálta őket.

Az új evangelizálásra való meghívás is jól tükrözi e pápaság egyik alapvető jellegzetességét, vagyis az egyház megújítását szolgáló elkötelezettséget a szívek megtérésén át – állapította meg Forte érsek. A Szentatya egyes beszédeiben határozottan szól az egyházi közösség megtisztulásáról: a pápa számára az igazság az egyik legfontosabb dolog, ezért határozottan kimondja azt. A valódi megújulás a szereteten keresztül valósulhat meg ami azt jelenti, hogy bűnbánatot kell tartanunk, hogy a megtérés útján kell járnunk, hogy akarnunk kell az igazságot és az igazságosságot. Ez az az út, ahová XVI. Benedek pápa az egész egyházat hívja.

(hh)
All the contents on this site are copyrighted ©.