2011-04-30 15:41:07

Бенедикт ХVІ: националните радио и телевизия трябва да работят за диалога, мира и развитието, а не за по-висок рейтинг


Средствата за масова комуникация трябва да служат за мира и развитието на народите, а не да бъдат послушни на „тиранията на високия рейтинг”: това бе пожеланието на Бенедикт ХVІ към 150-те участници в 17-та генерална асамблея на Европейския съюз за радиоразпръскване (European Broadcasting Union), която се проведе на 28 и 29 април във Ватикана по повод 80-та годишнина на Радио Ватикана. Църквата винаги е гледала със симпатия към работещите в сектора на социалните комуникации, посочи Папата, но не може да се отрече, че проблемите и условията оказват влияние за крайния резултат, а онова което излиза на телевизионния екран или по микрофона привлича общественото мнение:


Знаем, че новите форми на комуникация развиха и развиват все по-важна роля в тези процеси. Пожелавам ви да насочите вашите контакти и дейност към един конкретен размисъл, за да може средствата за социална комуникация да служат за диалога, мира и развитието на народите, преодолявайки културните граници, недоверието или страха”.


Същевременно, Папата призна, че това служение среща трудности от различни аспекти и пропорции в различни страни:


Това могат да бъдат конкуренцията на частните медии; обусловяването от определена политика в служба на властта, а не на общото благо; недостатъчното финансиране поради настоящата криза; развитието на новите технологии в комуникациите и тревожното търсене на повече публика. Но още по-големи са спешните предизвикателства на съвременния свят с които трябва да се заемете, за да се обезкуражавате от тези трудности”.


Бенедикт ХVІ припомни преди това, че работещите в социалните комуникации преди всичко са обвързани от „базисните ценности”, които оформят общественото съзнание и които Църквата винаги защитава: живота, семейството, правата на отделния индивид и народите, имигрантите, както и борбата срещу бедността, дискриминацията, разоръжаването и нарушаването на религиозната свобода. „Задача на Радиото и Телевизията – посочи Папата - е всеки ден да разпространяват коректна и безпристрастна информация заедно със задълбочен размисъл за намиране на общо споделени решения”:


Тази задача изисква професионално достойнство, коректност и респект, разкриване на нови перспективи и съзнание за комплексния характер на проблемите. Това означава търпеливо и смирено търсене на онази истина в ежедневието, която най-добре предава ценностите в живота и най-добре ориентира пътя на обществото”.


Изразявайки високата си оценка за работата на EBU, Папата припомни, че Църквата винаги е имала тесни отношения с медиите, за което е свидетелство Радио Ватикана:


Молбата на моя предшественик Пий ХІ към Гулиелмо Маркони да снабди Ватиканския град с радиостанция на нивото на най-добрата за времето технология, демонстрира остра интуиция към развитието на комуникациите и потенциала на Радиото за мисията на Църквата”.


Освен това, допълни Папата, посланията на Пий ХІІ по време на Втората световна война, както и на Йоан ХХІІІ по време на Студената война или в помощ на преследваните християни по времето на тоталитаризма, са знак за съзнанието на Светия Престол за „изключителните възможности” на комуникациите за „прогреса и развитието на хората и обществото”:


Може да се каже, че учението на Църквата в тази област от словата на Пий ХІІ, документите на Втория Ватикански събор и се стигне до моите послания за новите дигитални технологии е придружавано от оптимизъм и надежда към работещите в този сектор в името на срещата и диалога, служението на цялото човечество и приноса за мирното развитие на обществото”.


dg/ rv


All the contents on this site are copyrighted ©.