2011-04-23 13:45:38

Великденско послание на примаса на Англиканския съюз, Роуан Уилямс


„Победата е постигната: въпреки ужасните трагедии, Божията истина не е заплашена от поражение”. С тези думи примасът на Англиканския съюз, архиепископът на Кентърбъри Роуан Уилямс, насърчава верните да гледат с вяра и надежда към трудната реалност в света, в традиционното си пасхално послание. В него примасът подчертава, че „не съществува проста формула за спирането на страданията, но когато те се случват в живота, чрез смъртта и Възкресението на Христос се откроява истината, която нито една сила може да обори и нито едно обстоятелство може да умаловажи”. Архиепископът на Кентърбъри припомня по-специално страданията на хората, причинени от природни бедствия и дискриминация. Пред тази действителност, призовава архиепископ Уилямс, трябва “да останем закотвени в Божията любов, която не ни защитава от гнева и болка в света, но ни гарантира, че не може да съществува съревнование между Неговата любов и силите на разрухата, действащи в света и в човешкия дух”. В края на посланието си архиепископът на Кентърбъри отбелязва необходимостта от конкретното свидетелство на тази любов, включително „и с най-малките жестове на хуманност и съчувствие”. Това е „основата на нашата вяра и надежда и това е което трябва да практикуваме, посредством желанието ни да вършим малки жестове на хуманност и състрадание, които не носят награда, а свидетелстват за характера на нашия Бог, както ни беше показан веднъж и завинаги на Кръста и във Възкресението на Господа”.


bp/ Oss.Rom
All the contents on this site are copyrighted ©.