2011-04-23 13:45:57

Великденско послание на генералния секретар на Световния Съвет на Църквите, Олав Фиксе Твейт


„Нека отслужването на Пасхата да придобие един все по-икуменически аспект”. Това е пожеланието на генералния секретар на Световния Съвет на Църквите (Wcc), пастор Олав Фиксе Твейт изразено в нота цитирана от ватиканския всекидневинк „Осерваторе Романо”. В нея ръководителят на икуменическата организация със седалище в Женева подчертава, че тази година датата на Пасхата, 24 април, съвпада както за християните от източната, така и за тези от западната традиция. „В свят разделен от бедността и насилието – се чете в документа – важно е ние да сме единогласни, свидетелствайки с думи и дела, че разпнатият Христос възкръсна от мъртвите”. За пети път през последното десетилетие, продължава документта, „вярващите от различните християнски традиции честват заедно този голям и важен християнски празник”. Въпреки това, като се има предвид разликата между юлианския календар, следван от правослваните, и григорианския, използван от западните християни, следващото съвпадение на датите ще бъде през 2017 и 2025. „От 1980 до днес се направи много от религиозните лидери на двете традиции, за установяването на една обща дата за Пасхата”. Въпросът за общото честване на този празник бе повдигнат и по време на срещата през 1997 в Халеб, Сирия. „На тази среща, организирана съвместно от Wcc и Съвета на Църквите в Близкия Изток, религиозните лидери постигнаха съгласие в предложението за честването на Пасхата на една и съща дата, както за източните така и за западните християни”. Отправяйки поглед към близкото бъдеще, генералният секретар на Wcc пожелава „през следващото десетилетие християните от различните традиции да работят заедно в атмосфера на взаимно доверие и отговорност, защото само по този начин може да се постигне окончателно съгласие за общата дата на Пасхата. Тази дата може да се установи по-лесно, ако окончателното решение е вдъхновено от онова, което бе проучено предварително по време на срещата в Халеб”. През тази дни пастор Олав Твейт отправи отново апела, вярващите от различните християнски общности да си отправят взаимни покани за споделяне на трапезата Господня по време на петдесетте дни след Възкресение Христово. „Тези споделени трапези – подчертава генералният секретар на Wcc – могат да се превърнат в начин за честването на Божията любов и пример, че можем да бъдем едно в свят, където царуват справедливостта и мира”.


svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.