2011-04-21 12:24:57

Latvijos prezidento vizitas Vatikane


Popiežių Benediktą XVI ketvirtadienio rytą aplankė Latvijos Respublikos prezidentas Valdis Zatlers, kuris iškart po Šventėjo Tėvo jam suteiktos audiencijos, taip pat susitiko su Popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Tarcisio Bertone, dalyvaujant Sekretoriui santykiams su valstybėmis arkivyskupui Dominique‘ui Mamberti.

Nuoširdžių pokalbių metų buvo konstatuota, jog dvišaliai Šventojo Sosto ir Latvijos santykiai yra labai geri, o Katalikų Bažnyčia šalyje gerbiama; taip pat paminėta 2000 metais pasirašyta dvišalė sutartis, - sakoma po vizito paskelbtame oficialiame pranešime.

Dabartinėje tarptautinėje ekonominėje konjunktūroje, kurios pasekmės palietė ir Latviją, buvo aukštai įvertintas svarbus Katalikų Bažnyčios įnašas siekiant Latvijos visuomenės gerovės, ne tik socialinėje ir švietimo srityse, bet taip pat skelbiant Bažnyčios socialinį mokymą.

Pokalbių metu taip pat pabrėžta tradicinių vertybių išsaugojimo ir taikaus sambūvio stiprinimo svarba. Kalbant tarptautinių santykių temomis buvo paliestas Latvijos indėlis į taikos ugdymą ir aptartos bendradarbiavimo su Šventuoju sostu sritys. (jm)All the contents on this site are copyrighted ©.