2011-04-21 12:19:41

A. A. kun. Petras Kavaliauskas (1959-1987-2011)


2011 m. balandžio 19 d. Alytuje, eidamas 52 – uosius metus, po sunkios ligos į Viešpaties namus iškeliavo Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelionas majoras kunigas Petras Kavaliauskas.

Kun. Petras gimė 1959 m. birželio 27 d. Alytuje. 1977 m. baigė Alytaus I – ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. – Lietuvos veterinarijos akademiją. Kun. P. Račiūno MIC paskatintas, įstojo į Marijonų vienuoliją. 1984 – 1987 m. mokėsi pogrindinėje šios vienuolijos kunigų seminarijoje ir 1987 m. lapkričio 3 d. vyskupo V. Sladkevičiaus buvo pašventintas kunigu. 1993 m. davė amžinuosius įžadus. 1994 m. Vilniaus universitete apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją, vėliau tapo habilituotu daktaru. 1995 m. kun. Petrui Kavaliauskui buvo suteiktas teologijos habilituoto daktaro laipsnis.

1987 – 1988 m. – Slavikų (Šakių r.) parapijos vikaras.
1988 – 1990 m. – Vievio (Trakų r.) parapijos vikaras.
1990 – 1992 m. – Jiezno (Prienų r.) parapijos klebonas.
1992 – 1997 m. – Panevėžio švč. Trejybės bažnyčios rektorius.
1997 – 2004 m. – Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo koplyčios rektorius.

1993 m. kun. Petras Kavaliauskas įkūrė Panevėžio katalikiškąją kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklą ir jai vadovavo iki 1998 m. 2008 m. išstojo iš Marijonų vienuolijos ir buvo įkardinuotas į Kaišiadorių vyskupiją, toliau tęsdamas tarnybą Kariuomenės ordinariate. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo nuo 1992 m. 1992 – 2005 m. – Panevėžio įgulos karo kapelionas. Nuo 2005 m. – Gen. S. Raštikio Puskarininkių mokyklos karo kapelionas. 2009 m. drauge su 9-osios Provincijos atstatymo grupės (PAG) kariais tarnavo Afganistane.

Kun. Petras Kavaliauskas pašarvotas Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje (Savanorių 14, Alytus). Laidotuvių šv. Mišios – 2011 m. balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 13.30 val. Velionis bus palaidotas Alytaus šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriaus kapinėse.

Didžiąją savaitę iškeliavęs ir Kunigystės įsteigimo dieną palaidotas, kunigas Petras tegul džiaugiasi susitikęs su savuoju Viešpačiu, kurį išpažino ir jam pavestiesiems skelbė...

Lietuvos kariuomenės ordinariato kurijaAll the contents on this site are copyrighted ©.