2011-04-21 13:55:49

Бенедикт ХVІ на литургията за осветяване на светите масла: да бъдем християни не само на думи, а и на дела


Не е достатъчно само да се наричаме християни, а и да бъдем такива: това подчерта Бенедикт ХVІ по време на литургията за осветяване на светите масла, която отслужи тази сутрин в базиликата Свети Петър. Папата припомни, че литургичното масло е символ на Светия Дух и ни води към Христос, помазан от Господ. Това означава, че помазаните християни принадлежат към Христос.


Нека светите масла, които освещаваме сега, ни припомнят вътрешния смисъл на думата християнин и просим от Господ да ни помага не само да се наричаме християни, а да бъдем наистина такива”.


Поради това, допълни Папата, „християните трябва да направят живия Бог видим за света, да Го свидетелстват и водят към Него”. Оттук и въпросите на Папата, които същевременно носят радост, но и безпокойство:


Дали наистина сме светилище на Бог в света и за света? Дали наистина водим хората към Бог или Го крием? Дали Божия народ не се е превърнал в народа на невярващите и отдалечените от Бог?


„Не е ли вярно, че Запада и главните християнски страни са уморени от вярата и отегчени от собствената история и култура – допълни Папата – и не желаят повече да опознаят вярата в Исус Христос?”. Оттук и настойчивия призив:


Това е повод да извикаме сега на Бог: Не позволявай да се превърнем в народ без Бог! Направи така, че отново да Те признаем! Ти ни събра с Твоето име, положи Твоя Свят Духа над нас. Направи така, че силата на Твоя Дух отново да бъде действена в нас, за да може с радост да свидетелстваме Твоето послание!”.


„Въпреки срама от нашите грешки – продължи Светия Отец – не трябва да забравяме, че и днес съществуват светли примери на вярата - личности, които със своята вяра и любов дават надежда на света”:


На 1 май, по време на беатификацията на Йоан Павел ІІ, ще бъдем изпълнени с благодарност към него, като голям съвременен свидетел на Бог и Исус Христос и човек, обладан от Светия Дух. Заедно с него не трябва да забравяме и обявените от него блажени и светци, които дават увереността, че обещанието на Бог не е напразно”.


Папата се спря и на смисъла на осветяването на маслата за оглашените (катехумените), което означава първото докосване от Бог и Светия Дух:


Светото масло за оглашените ни казва, че не само хората търсят Бог, а сам Той ги търси. Фактът, че е станал човек и е слязъл в бездната на човешкото съществувание, достигайки смъртта, ни показва колко много Бог обича своето творение”.


Също така Папата посочи и дълбокия смисъл на благославянето на елея за болните, припомняйки, че Църквата е вестител на Божието Царство и именно това известие трябва да изцери раненото човешко сърце:


По своята същност човекът е създаден, за да бъде в общение. Ако основното общение с Бог е нарушено, това дава отражение на всичко останало. Ако нашата връзка с Бог е разстроена и изгубим основните ориентири, тогава не можем да изцерим нито тялото, нито душата”.


dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.