2011-04-20 12:26:24

Йезуитите с най-голямо присъствието в Южна Азия и Африка


Според данни на Генералната курия на Обществото на Исус, броят на йезуитите в света към 1 януари 2011 година е 17 906, което е с 341 по малко в сравнение с предходната година. Данните потвърждават постоянен спад на броя на членовете регистриран през последните години. Йезуитите днес включват 12 737 свещеници, 1535 братя, 2850 обучаващи се и 784 послушници. Те са разпръснати по целия свят в 85 провинции, 5 самостоятелни региона, 10 зависими региона и една мисия. Средната възраст на йезуитите е 57,49 години, съответно 64,29 за свещениците, 68.26 за братята и 29.03 за обучаващите се. Най-голямо е присъствието на йезуитите в Южна Азия (4018), следвано от САЩ (2619), от Южна Европа (2133), Западна Европа (1726), Централна и Източна Европа (1706 ), Азиатско-Тихоокеанския регион (1649), Африка (1481), Южна Латинска Америка (1312) и Северна Латинска Америка (1262). По отношение на средната възраст, най-млади са йезуитите в Африка (46.14), следвани от тези в Южна Азия (47.70) и Азиатско-Тихоокеанския басейн (54,11). В другата крайност са САЩ (65,25), Западна Европа (68.41) и Южна Европа (68.53).


bp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.