2011-04-15 14:09:07

ІV проповед на отец Раниеро Канталамеса за Великите пости: социалната значимост на християнската любов


Днес в параклисът „Redemptoris Mater” във Ватикана отец Раниеро Канталамеса, произнесе своята четвърта и последна проповед за Великите пости в присъствието на Бенедикт ХVІ и Римската Курия. Проповедникът на Папския дом насочи вниманието на присъстващите към социалната значимост на Евангелието. „Християнската любов – подчерта отец Канталамеса – трябва да бъде активна, т.е. да се изразява в конкретни жестове, които както посочва Исус ще бъдат взети под внимание в края на времената”.


„Историците на Църквата – продължи отеца капуцин – виждат в този дух на братска солидарност един от основните фактори” на християнското проповядване и мисия през вековете. Всичко това, „се изразява в инициативи – а по-късно в институции – насочени към грижата за болните, подкрепата за вдовиците и сираците, помощ за затворниците, безплатни кухни за бедните и грижа за чужденците”. Съвременната епоха, преди всичко ХІХ век, отбеляза „една промяна, която доведе до промяна в социалната сфера. Бе забелязано, че не е достатъчно разрешаването на отделните случаи на бедност и подтисничество, а е необходимо да се повлияе на структурите които ги създават”. Оттук се поражда социалната доктрина на Църквата.


„Евангелието – припомни отец Раниеро Канталамеса – не предоставя директни решения за социалните проблеми”, а по-скоро съдържа „принципите, подходящи за разработването на конкретните отговори за различните исторически социални ситуации”. Тъй като „социалните проблеми и ситуации се променят във всяка епоха, „християнина е призван да въплътява всеки път Евангелиските принципи в конкретната ситуация на момента”. Именно това е приноса на папските социални Енциклики, завърши проповедника. „Всяка една от тях започва от там, където свършва предишната” и „обновяват своето учение на базата на излезлите на преден план инстанции в обществото и на базата на винаги актуалното Слово Божие”.


svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.