2011-04-13 17:24:25

Бенедикт ХVІ на Генералната аудиенция: Светостта не е героизъм, а цел за която всички са призвани


С живота си светците ни казват, „че всички могат да извървят пътя на светостта". Това посочи Бенедикт ХVІ в своята катехистична беседа на генералната аудиенция, която проведе на площад Свети Петър в присъствието на повече от 15 хиляди вярващи и поклонници от цял свят. С дългата и задълбочена катехистична беседа Папата завърши цикъла за най-забележителните личности в християнската история. В края на генералната аудиенция Светият Отец отправи видео послание до участниците в Третата национална среща на семействата, която ще се проведе от 15 до 17 април в Мелбърн, Австралия.


Християнската история е историята на Светци - икони и блестящи звезди в небесата на Църквата. На непознати светци, без видим героизъм, без олтари, без особени набожности, но които блестят пред хората с тяхната доброта. Светостта е за всеки, който обича Бог и ближния , припомни Папата, посочвайки имената на известни Светци на Католическата църква на които християните трябва да подражават:


За мен не само някои големи светци, които обичам и познавам добре, са пътеводители в живота, но също и обикновените светци, онези изпълнени с доброта хора, които срещам в моя живот и които вероятно никога няма да бъдат канонизирани. Те са нормални хора, без видим героизъм, но в чиято всекидневна доброта виждам истината на вярата. Тази доброта, укрепнала във вярата на Църквата, за мен е най-сигурната апологетика на християнството и знак къде се намира истината”.


Бенедикт ХVІ посочи първата грешка, която вярващите правят когато мислят за трудния, но възможен път на светостта: „Често се мисли, че светостта е цел на малцина избрани”, посочи Папата. На тази грешка Свети Павел отговаря: „Исус е Светецът и всеки, който се съединява с Него може да види, слуша и докосне Бог”:


Светостта, която е пълнотата на християнския живот, не се състои в изключителни дела, а в сливането с Христос и Неговите тайни, в подражаването на мислите и поведението Му. Мярката за святост е присъствието на Исус в нас и доколко чрез силата на Светия Дух оформяме нашия живот според Неговия”.


Но достатъчни ли са човешките и лични сили, за да отговорим на тази призив за святост, запита риторично Бенедикт ХVІ. Силата за постигането на тази цел е дадена свише и влиза в човек чрез благодатта, посредством Тайнствата, започвайки от Кръщението:


„Eдин свят живот не се постига само с нашите усилия и действия, тъй като Бог, три пъти Свят (Исайя 6,3) ни прави свети, а е плод на действието на Светия Дух, който ни вдъхновява и освещава; това е живота на Възкръсналия Христос, който ни е дарен и ни преобразява. Но Бог зачита винаги нашата свобода и иска да приемем този дар и да живеем неговите изисквания; иска да Му позволим да ни преобрази чрез действието на Светия Дух, съгласувайки нашата воля с волята Божия”.


Но как можем да съгласуваме нашите лични действия с тези на Христос, запита още Папата. Според Втория Ватикански Събор, бе отговора на Бенедикт ХVІ, „светостта не е нищо друго освен пълноценно живяната любов”. Това означава, да се живее според стила и задълженията присъщи на християнството, които Светият Отец силно препоръча на вярващите:


Важно е в неделния ден да се срещнем с Възкръсналия Христос в Евхаристията; това не е една допълнителна тежест, а светлина за цялата седмица. Не трябва да започваме и завършваме деня без да посветим поне един миг на Бог (…) В решенията, които взимаме, трябва да следваме пътните указатели, показани ни от Бог, които са форми на милосърдие”.


Ние християните сме като „малки парченца от голямата мозайка на светостта, която Бог изгражда през историята”, посочи Бенедикт ХVІ:


Нека се стремим към Божиите висини; не трябва да се страхуваме, ако Бог иска много от нас, а оставим нашите действие да бъдат водени от Неговото Слово, дори и да се чувстваме бедни, недостойни, грешни: Той ще ни преобрази според Неговата любов".


В края на генералната аудиенция, Бенедикт ХVІ отправи видео послание на английски език към участниците в Третата национална среща на семействата в Мелбърн:


“This important event is an occasion…
„Това важно събитие е повод не само, за да свидетелствате любовта в лоното на семейството, но и за да я задълбочите в голямото семейство на Бог, което е Църквата. По този начин ще се превърнете в главни действащи лица на едно ново човечество, на една обновена култура на любовта, единството и живота, възхвалявайки във всеки момент Бог, нашия Отец ”.


svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.