2011-04-12 10:59:19

Декрет за култа към Блажен Йоан Павел ІІ: литургичният празник ще бъде честван на 22 октомври в Рим и Полша


Литургичната памет на блажен Йоан Павел ІІ ще бъде чествана всяка година на 22 октомври в диоцеза на Рим и диоцезите в Полша.Това се утвърждава с декрет на Конгрегацията за Божествения култ и дисциплината на тайнствата, който регулира култа към бъдещия Блажен, предвид беатификацията му на 1 май на площад Свети Петър. Декретът е подписан на 2 април и разпространен днес.


Литургичният празник. Изборът на датата за литургичното честване паметта на Йоан Павел ІІ се позовава на 22 октомври 1978г., когато официално започва неговото служение като Свети Петров приемник, след избирането му на 16 октомври. Литургичният празник на Йоан Павел ІІ ще бъда вписан в диоцезалните календари на Рим и диоцезите в Полша и ще бъде частван като възпоменание.


Благодарствени литургии. Освен „вписването на новия блажен в литургичния календар на Римския диоцез и на полските диоцези”, декрета разпорежда честването на благодарствена литургия „в рамките на една година след беатификацията на Йоан Павел ІІ на значими места и дати”. Денят и мястото се определят във всеки диоцез от диоцезалния епископ, а за религиозните ордени от Висшия настоятел. „Предвид изискванията на локалните Църкви и пастирските обстоятелства – се казва в декрета – се разрешава отслужването на Света литургия в чест на новия блажен в една от неделите на годината, както и в един от дните между 10 и 13 в литургичните календари”. При честването на литургията ще бъде измолвана специална молитва преди Литургията на Словото: „Милосърдни Господи, който призова блажен Йоан Павел ІІ, Папа, да води Твоята Църква, помогни ни, подкрепени от Твоето учение, да разтворим с доверие сърцата си за спасителната благодат на Христос, единствения Спасител на света”.


Посвещаване на църкви. На името на Йоан Павел ІІ могат да бъдат посвещавани църкви, се казва в декрета. Изборът за името на новия блажен като титуляр на една църква изисква разрешение от Апостолическото седалище, с изключение когато неговото честване вече е вписано в литургичния календар на локалната Църква. В този случай, уточнява декрета, не се изисква разрешение и на Блажения, титуляр на църквата, се отдава степента за честването на празник.


dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.