2011-04-08 18:17:49

Taika ir teisingumas Angoloje


Angolos gyventojai balandžio 4 d. minėjo Nacionalinę taikos ir teisingumo dieną. Tai buvo proga prisiminti iš Portugalijos valdžios išsivadavusios naujos valstybės nelengvą pradžią, susimąstyti apie ateities uždavinius. Angola buvo įvelta į kelis dešimtmečius trukusį pilietinį karą, kuris buvo oficialiai išspręstas tik 2002 metais. Vyskupas Vicente Carlos Kiaziku taikos ir teisingumo dienos proga labai karštai paragino tikinčiųjų bendruomenę skirti daugiau dėmesio taikai ir teisingumui. Pasak Mbanza Kongo vyskupijos ganytojo, šeimos turi dažniau prisiminti ir daugiau kalbėti apie taiką, skleisti taikos žinią visomis priemonėmis, taip pat žiniasklaidoje. Svarbu gaivinti dvasią ir saugoti moralines ir pilietines vertybes, pažymėjo vyskupas Kiaziku, šiame kontekste pasiūlęs tai daryti dviem būdais. Pirmiausiai reikia užtikrinti judėjimo laisvę pašvęsto gyvenimo bendruomenių nariams ir katechetams, kad jie galėtų nevaržomai skelbti Dievo Žodį. Antra, praplėsti nacionalinio katalikiško radijo „Ecclesia Dei“ (t.y. „Dievo Bažnyčia“) girdimumą krašte, kad „Kristaus Evangelija būtų girdima visuose Angolos užkampiuose“. Ganytojas patikino, jog taika yra tikroji socialinės - ekonominės plėtros sąlyga. Gyventojų patirto skausmo ir gedulo turėtų pakakti, kad jie niekuomet daugiau nebūtų sugundyti naujo karo. Taika negali reikšti tiktai karo nebuvimo; taika turi reikšti taip pat visų piliečių gerovę, teisingą ir lygų turtų paskirstymą. Reikia vengti bergždžių konfliktų, visuomet rinktis teisingumą, lyginti skirtumus dialogu. Visos sveikos visuomenės jėgos turi dalyvauti nacionaliniame dialoge, kuris vienintelis gali padėti išspręsti pagrindines Angolos problemas, - pažymėjo Nacionalinės taikos ir teisingumo dienos pareiškime Mbanza Kongo vyskupijos ganytojas. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.