2011-04-07 15:10:04

Бенедикт ХVІ: солидно и цялостно възпитание на младите в ценностите на християнския брак


Църквата не може да разчита на обществото в разбирането на християнски смисъл на брака. Това подчерта Бенедикт ХVІ в словото си към групата сиро-малабарски епископи, които са на визита ad Limina във Ватикана. В нашите общества, вече не се гледа на брака като на дълготрайна, стабилна и насочена към прокреацията връзка, констатира Папата. Нужно е цялостна и позитивна визия към брачния живот в името на общото благо на човешкото семейство.


Днес семейството е нестабилно, а децата са виждани по-скоро като право, отколкото като дар, каза Светият Отец и насочи вниманието си към „бързите и драматични” промени в съвременните общества по цял свят и „трудните предизвикателства”. Но също и към "новите възможности" за „възвестяването на освобождаващата истина на евангелското послание”:


“Unfortunately, the Church can no longer can…
„За съжаление, Църквата не може да разчита на подкрепата на обществото в насърчаване на християнското виждане за брака като стабилна и неразривна връзка, насочена към прокреацията и освещаването на съпрузите”. Затова Папата поиска подкрепата на епископи и свещеници за "солидно и цялостно възпитание на младите по пътя на целомъдрието и отговорността":


“Your support, dear brothers bishops…
„Скъпи братя епископи, вашата подкрепа не само ще им позволи да се доближат до истинската същност на брака, но ще бъде в полза и за индийската култура в нейната цялост”.


Оттук Бенедикт ХVІ призова сиро-малабарските епископи към църковното единение. Тази отговорност, отбеляза Папата, „е от особена важност за страна като Индия, където единството на Църквата се отразява в богатото различие на традиции и ритуали”. Папата се спря и на присъствието на богопосветените в местните Епархии, които са главни действащи лица в многобройни възпитателни и милосърдни дейности. В този контекст е особена важна „постоянната формация на богопосветените” в лоното на литургичната и духовна традиция на Сиро-малабарската църква.


“The Church insist that preparation for religious…
„Църквата настоява над факта, че подготовката за богопосветен живот трябва да бъде характеризирана от дълга и внимателна преценка, с цел да се гарантира, преди даването на вечните обети, че всеки кандидат е здраво вкоренен в Христос и щастлив да дари живота си на Исус Христос и неговата Църква”.


svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.