2011-04-04 12:05:41

Бенедикт XVI: С радост към Пасхата и беатификацията на Йоан Павел ІІ - "великия Папа и свидетел на Христос


"Велик Папа и свидетел на Христос": така по време на молитвата Ангел Господен в деня, последвал шестата годишнина от смъртта му, Бенедикт XVI припомни своя „скъп предшественик” Йоан Павел II, в перспективата на провъзгласяването му за блажен на 1 май. "Аз не отслужих традиционната възпоменателна литургия – каза Папата- но го споменах с обич в молитва, като вярвам, всеки един от вас е сторил". Бенедикт ХVІ пожела на многобройните вярващи, събрали се на площад "Св. Петър", да изпитат дара на Божията доброта по време на Великия пост. В срещата си с Христос, каза Папата, откриваме "силата да преодолеем злото и да вършим добро":

По пътя на Великия пост и подготвяйки се за Пасхата, ние с радост се приближаваме към деня в който ще можем да почитаме като Блажен великия Папа и свидетели на Христос, и да се поверим с още по голяма радост на неговото застъпничество”.


Папат прикани вярващите "да изпитат дара на благоволението на Господа към нас" особено в "конкретното време” на Великопостната "благодат". Като припомни темата за радостта от неделното Евангелието в което Исус излекува слепият по рождение, Бенедикт XVI посочи "как един обикновен и искрен човек постепенно напредва по пътя на вярата: в първата си среща с Исус той го вижда като един обикновен "човек сред другите", след това го припознава като "пророк", и най-накрая очите му се отварят и го провъзгласява за "Господ". За разлика от него фарисеите не желаят да приемат чудото, а тълпата остава сдържана и безразлична и дори родителите на слепия остават подвластни на страха си да не бъдат съдени от другите.


"Така и ние, поради греха на Адам, сме родени "слепи", но чрез кръщението си сме просветени от благодатта на Христос".


Ако "грехът нанесе рани на човечеството и го отпрати към мрака на смъртта", то "в Христос блести новостта на един друг живот към който сме призовани", подчерта Папата. Чрез вярата "получаваме сила да преодолеем злото и да вършим добро".


"Християнският живот представлява едно постоянно съгласуване и приспособяване към Христос, образът на новия човек, за да постигнем пълно общение с Бога".

Исус, "Светлината на света", "продължава да разкрива в сложния сюжет на историята истинския смисъл на човешкото съществуване”.

"Когато животът ни е озарен от тайната на Христос, той изпитва радостта от освобождението на всичко онова, което заплашва неговата пълна реазилация".


Накрая Папата призова: "В тези дни в който се подготвяме за Пасхата, нека да подновим в себе си дарът, получен с Кръщението ни":

Нека този пламък, който понякога рискува да бъде задушен, да бъде подхранен с нашата молитва и милосърдие към ближния”.


bp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.