2011-04-04 13:16:39

Европейски съюз: раждаемостта и продължителността на живота нарастват


Увеличение на раждаемостта и увеличаване на продължителността на живот. Тези тенденции изпъкват на преден план в третия доклад за демографията в Европейския съюз, публикуван от Евростат. На територията на Съюза, посочва агенция SIR, средният коефициент на раждаемостта е 1.60 деца на жена, което потвърждава положителната тенденция от 2003 г. (1.47). Сред 27-те страни, само в Португалия, Малта и Люксембург не се наблюдава нарастване на броя на ражданията. Значителнo нарастване на раждаемостта се наблюдава, в България, Чехия, Словения и Литва. Най-високата раждаемост, по данни от 2009, е регистриранa в Ирландия (2,07), Франция (2.00), Великобритания (1,96) и Швеция (1.94), а най-ниските абсолютни стойности се отбелязват в Латвия (1,31), Унгария и Португалия (1,32) и Германия (1,36). Евростат отбелязва, че "през последните петдесет години, продължителността на живота в ЕС се е увеличила с около 10 години, както за жените тя е средно 82.4 години а при мъжете 76.4.


bp/ Sir
All the contents on this site are copyrighted ©.