2011-04-01 14:00:29

Съвместно комюнике между Главния равинат в Израел и Светия Престол


Предизвикателствата на секуларизираното общество пред религиозните водачи бе тема на срещата между двустранната комисия на делегации от Главния равинат в Израел и Комисията на Светия Престол за религиозните отношения с ебраизма. В съвместно комюнике двете делегации подчертават нуждата от общо свидетелство, за противопоставяне на нихилистичната идеология и да се даде обща надежда и морален ориентир в съвремието. Комюникето е подписано от ръководителите на двете делегации, Главния равин Яшув Коен и кардинал Хорхе Мария Мейа. В комюникето се изразява надеждата за скорошно разрешаване на въпросите, които са предмет на преговорите между Светия Престол и Израел, както и ратифицирането на договорите, в полза и за двете общности.


dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.