2011-03-28 09:38:05

Phút Cầu Nguyện: Sống nghèo khó – một cách sống của niềm tin (theo Thánh Vịnh)


Sống nghèo khó – một cách sống của niềm tin (theo Thánh Vịnh)

Israel đã có kinh nghiệm nghèo khó trong những cơn thử thách tập thể cũng như cá nhân. Khi Thiên Chúa đưa họ ra khỏi Ai-cập, dẫn họ đi trong sa mạc suốt bốn mươi năm, họ đã kinh nghiệm sống nghèo khó như con đường dẫn tới Thiên Chúa (Đnl 8,2-3.7-8). Trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, qua những thất bại, lưu đày, bệnh tật, áp bức, họ ý thức về sự bất lực và giới hạn của con người, họ cảm nhận được nỗi thống khổ của con người khi phải xa lìa Thiên Chúa. Từ kinh nghiệm đó, họ nhận ra con đường duy nhất dành cho con người để được cứu, được hạnh Phúc, là con đường trở về cùng Thiên Chúa với một tâm hồn thống hối (Tv 51,19).

Quay về với Thiên Chúa với lòng thống hối được các tiên tri và thánh vịnh gia kêu gọi dưới những hình thức khác nhau tùy thuộc vào từng hoàn cảnh lịch sử. Với tiên tri A-mốt, ngài kêu gọi con người trở về với Thiên Chúa bằng cách thực thi công bằng xã hội, làm lành lánh dữ; với tiên tri Isaia, đó là hãy khiêm nhu và tín thác vào chỉ một mình Thiên Chúa; với Thánh Vịnh, có chiều dài lịch sử hình thành lâu dài - dọc theo lịch sử của dân Israel, nên bên cạnh thể hiện những quan niệm về sống nghèo khó mà những tiên tri nói tới, Thánh Vịnh còn thể hiện sống nghèo khó như một lối sống của niềm tin. Theo thánh vịnh, người nghèo của Thiên Chúa bao gồm, trước hết, là những tôi tớ trung thành với giáo huấn của Ngài:

Lạy CHÚA, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
Xin CHÚA bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu.
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hng tin tưng nơi Ngài. (Tv 86,1-2)

Trước mặt Đức Chúa, dân nghèo của Ngài là những người thể hiện lòng đạo đức, khiêm nhu và tin cậy vào Thiên Chúa. Họ là những người hằng dâng lên Chúa lời cầu nguyện với tấm lòng khiêm nhu, kính sợ, tin tưởng. Với tấm lòng như thế, họ xứng đáng được gia nhập vào gia đình những người nghèo của Thiên Chúa (x. Tv 74,9; 149,4-5). Thiên Chúa nghe lời họ nguyện xin và an ủi họ.

Lạy CHÚA, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn;
Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ,
để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức,
khiến cho kẻ mang thân cát bụi, chẳng còn khủng bố ai. (Tv 10,17-18)

Trong hoàn cảnh cơ cực, chịu nhiều thiệt thòi, họ nhìn lên Gia-vê và bày tỏ với Ngài những khát mong, những ước nguyện cho ngày mai tươi sáng, nơi đó, Thiên Chúa tiêu giệt kẻ ác. Hình ảnh người nghèo trong Thánh Vịnh chẳng khác chi hình ảnh người bạn của Gia-vê. Thánh vịnh gia đã cảm nhận được tình bạn này đến nỗi ông đã tin rằng kẻ thù của những người lương thiện cũng chính là kẻ thù của Gia-vê, đó là những người kiêu ngạo (x. Tv 18,28) và những kẻ vô đạo (x. Tv 9,14-19).

Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn,
bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. (Tv 18,28)

Dọc theo chiều Dài lịch sử cứu độ, dân Israel đã nghiệm được lòng trung tín của Thiên Chúa: mặc dù dân Israel phản nghịch Ngài hết lần này đến lần khác, Ngài vẫn trung tín và yêu thương bao bọc họ. Tuy rằng đã có nhiều lần họ bị trừng phạt vì tội lỗi của họ, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương, thanh tẩy và cứu họ (Am 5,15; Is 4,3; 6,3; Xp 3,12t).

Bạn thân mến, con người chúng ta vẫn thường vô ơn với Chúa khi chúng ta đầy đủ vật chất. Đó là giới hạn của Chúng con. Chúng con cần đến tính thương của Chúa, để nhờ tình thương ấy, chúng con được hoán đổi. Xin cho chúng con mang trong lòng một niềm tin vào Ngài để chúng con chia sẻ chính cuộc đời chúng con với người khác.
Lạy Chúa
Xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin
để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày,
nơi khuôn mặt khốn khổ
của tất cả những người bị thử thách:
những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn,
nhưng vì thiếu lời Chúa
những kẻ khát không chỉ vì thiếu nước,
nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật,
công bằng và tình thương
những kẻ vô gia cư,
không chỉ tìm kiếm một mái nhà,
nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương,
những kẻ bệnh hoạn và hấp hối,
không chỉ trong thân xác,
nhưng còn trong tinh thần nữa,
bằng cách thực thi lời hy vọng này:
“Điều mà ngươi làm
cho người bé mọn nhất trong anh em
là làm cho chính ta”
(Mẹ Têrêxa Calcutta)
RADIO VATICAN
CHUYÊN MỤC: PHÚT CẦU NGUYỆNNGƯỜI VIẾT: Nguyễn Hiền NhuAll the contents on this site are copyrighted ©.