2011-03-07 09:33:00

Các môn đồ chân chính (Mt 7, 21 – 27) – CN 9 TN A


CHÚA NHẬT 9 QUANH NĂM A: CÁC MÔN ĐỒ CHÂN CHÍNH (Mt 7, 21 – 27)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?’ Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: ‘Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta’.
“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Trong bài giảng trên núi, chương 5, Chúa Giê-su đã tuyên bố Hiến Chương Nước Trời như cốt lõi của nền công chính mới. Tiếp đến, Chúa đưa ra những nguyên lý và tính cách nội tâm của nền công chính ấy (chương 6). Đến chương 7, Ngài huấn dụ các tín hữu sống nền công chính mới một trách trọn vẹn. Bài Tin Mừng này nói về huấn dụ cuối cùng trong ba huấn dụ ở chương 7 của Mt. Ngài khuyên nhủ những người nghe lời Ngài hãy thực hành Lời ấy trong cuộc sống thường ngày.

Chúa khẳng định “Không phải tất cả những ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời ” Nền công chính mới phải được sống dựa trên tình yêu, và tình yêu xuất phát từ nơi sâu thẳm tâm hồn của từng con người, nơi đó có Thiên Chúa hiện diện và hằng ngỏ lời với con người trước từng lựa chọn trong cuộc sống. Những hành động của con người sống cho nhau và vì nhau chỉ đơn thuần xuất phát từ động lực đức ái, chứ không phải xuất phát từ một động lực ích kỷ nào đó như: vì muốn được người ta biết đến, muốn được ca ngợi hoặc muốn tìm một vị trí nào đó trong lòng cấp trên.

Đoạn Tin Mừng này còn nhắm tới những người lãnh đạo trong Giáo Hội, nhắc nhở họ luôn tỉnh thức và trung tín với những lời dạy bảo của Đức Ki-tô. Những việc như : lãnh đạo một cộng đoàn, dạy giáo lý, nghiêng cứu thần học, rao giảng Tin Mừng có khi làm cho họ quên đi các yêu sách căn bản là thực thi Lời Chúa. Mát-thêu lên án những kẻ nhân danh Chúa để nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ, nhưng lại lơ là bổn phận sơ đẳng đối với anh em hay tha nhân. Điều này cũng được thánh Phao-lô nói đến trong thư gởi tín hữu Cô-rin-tô : giả như tôi nói được các thứ tiếng, giả như tôi được ơn nói tiên tri, giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. (x. 1Cr 13)

Những kẻ nghe lời Ngài mà không thực thi lời ấy trong cuộc sống được xem là những người xa lạ với Chúa Giê-su. Thành ngữ “Ta không hề biết các ngươi” được người Do thái dùng không có ý nói Chúa Giêsu chẳng biết những kẻ đã từng liên hệ với Người, song là đối với Người, vì họ chẳng bao giờ chịu hối cải vì chọn con đường xa lạ với Chúa Giê-su. Con đường của Thiên Chúa là con đường của tình yêu, của đức ái. Tất cả mọi việc đi ngược với đức ái chính là đi ngược với đường lối Thiên Chúa. Vì thế, khi ta nghe mà không thi hành Lời Chúa, hoặc thi hành cách giả mạo chính là là lúc ta chọn làm anh em giả hình với Chúa, chỉ liên hệ với Chúa như là những môn đồ bên ngoài, chứ trong sâu thẳm tâm hồn, không có chỗ cho Chúa ngự vào. Hoặc nói cách khác, khi đó ta là những kẻ đánh mất dần tính cách môn đồ đích thật.

Đoạn thứ hai Chúa Giê-su dùng hình ảnh người khôn và người ngu để ví von với hai mẫu người môn đệ của Chúa. Đối với người nghe mà không thi hành Lời Chúa, Ngài ví họ như người ngu xây nhà trên cát ; và ngược lại, người thực thi Lời Chúa được ví như người khôn xây nhà trên đá tảng vững chắc. Ắt hẵn việc xây dựng ngôi nhà đời mình rất hệ trọng cho đời người, và nền tảng của ngôi nhà ấy là điều quan trọng không kém. Hình ảnh xây nhàđá tảng không phải được Chúa Giê-su dùng lần đầu tiên, nhưng là hình ảnh quen thuộc trong Cựu Ước. Thánh Vịnh 12,7 viết rằng “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Thánh vịnh gia cũng đã thốt lên “Lạy Chúa, Ngài là đá tảng của tôi!” Có lẽ Chúa đã dùng lại những hình ảnh gần gũi này để huấn luyện các môn đệ. Với người ngu, anh ta tốn công xây dựng đời mình, nhưng lại chọn nền móng cho ngôi nhà ấy một cách sai lầm là cát. Trong khi đó, người khôn thì cẩn thận, chọn nền móng vững chắc để khởi công xây nhà. Hai ngôi nhà của người khôn và người ngu có thể sẽ giống nhau, đẹp không thua kém gì nhau trước cơn mưa. Thế nhưng, khi mưa đến, thì chúng mới tỏ lộ sự khác biệt. Mưa tượng trưng cho những thử thách. Chính khi gặp thử thách thì mới biết là ngôi nhà nào chắc hơn. Các ki-tô hữu cũng thế, họ sẽ gặp thử thách gian truân, khi đó, ai bám rễ sâu vào Lời Chúa thì sẽ đứng vững và vượt qua những trở Ngại.

Chúa Giêsu chẳng có vẻ gì là một nhà ngụy biện, cống hiến cho môn đồ mình các đề tài tranh luận hay một phương pháp biện chứng nhằm khám phá ra những lời hay ý đẹp. Không! Người là vị Thầy gần gũi, những huấn lệnh của Ngài thiết thực. Tuy là gần gũi, nhưng Ngài cũng đòi hỏi người môn đệ một sự dấn thân trọn vẹn và dứt khoát : thực thi Lời Chúa, trở nên ánh sáng cho thế gian.

Lạy Chúa Giêsu
Con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.
Chúng con thường xây nhà trên cát,
Vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy,
Nhưng lại không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế
Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.
Xin cho chúng con
Đừng hời hợt khi nghe lời Chúa,
Đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ.
Xin giúp chúng con dọn dẹp mãnh đất đời mình,
Để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng.
Ước gì ngôi nhà đời chúng con
Được xây trên nền tảng vững chắc,
Đó là lời Chúa
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. (Rabbouni)
RADIO VATICAN
MỤC: Suy Niệm Lời Chúa
NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Hiền Nhu
All the contents on this site are copyrighted ©.