2011-01-26 15:17:57

"Att söka enheten Jesus bad om är ett moraliskt imperativ" Påven Benedictus XVI:s ord under den ekumeniska vesper


Påven Benedictus XVI avslutade Böneveckan för Kristen Enhet i med att säga att vägen till enhet är ett moraliskt imperativ. Han talade under den taditionella högtidliga vespern i den romerska basilikan San Paolo Fuori le Mura, som är starkt förknippad med den ekumeniska rörelsen. En tysk luthersk delegation deltog vid ceremonin, en grupp orientaliska ortodoxa biskopar och teologer, liksom ortodoxa, anglikanska och lutherska ledare i Rom.

Påven Benedictus XVI sa att de kristna måste motstå frestelserna att ge upp och uppleva pessimism när de tänker på vägen till kristen enhet, eftersom det är en brist på tillit till den Helige Andes kraft. Temat för årets vecka, taget ur Apostlagärningarna och som fokuserar på undervisning, gemenskap, Eukaristi och bön, hade valts av den kristna gemenskapen i Jerusalem.

Påven sa att den tidiga kristna församlingen i Jerusalem inte var sluten i sig själv, utan från sin födelse var den katolsk, universell, och den hade förmågan att omfamna personer av olika språk och kulturer. Den ekumeniska rörelsen har under de senaste årtiondena tagit betydelsefulla steg framåt, och det finns uppmuntrande närmanden och enighet på många punkter, liksom ömsesidig uppskattning, respekt och konkret samarbete.

Men påven påminde de troende om att vi fortfarande är långt ifrån den enhet som Jesus bad om, och som reflekteras i porträttet av den första församlingen i Jerusalem. Kristen enhet inte kan reduceras till erkännande och acceptans av olikheter med en överenskommelse om fredlig koexistens, utan att kristen enhet är ett moraliskt imperativ, att söka det som Kristus själv bad om, en gemenskap i tro, sakrament och ämbete.

All the contents on this site are copyrighted ©.