2011-01-24 15:31:47

"Vägen till synlig enhet är omvändelse" Benedictus XVI:s Angelus


(24.01.11) Vid söndagens Angelusbön på Petersplatsen under veckan för bön om kristen enhet, reflekterade påven Benedictus XVI över veckans centrala tema, enhet, och hur den utformades i den första kristna församlingen i Jerusalem. Temat som är taget ur Apostlagärningarna centrerar enhetens 4 främsta punkter som påven i onsdags kallade pelare, och på söndagen kallade ekrar, för att belysa dess vikt. Han sa att vi tar med glädje emot de insikter som Jerusalems kristna ger oss. ”Vi vet hur många prövningar våra bröder och systrar i det Heliga Landet och Mellanöstern måste bemöta. Deras tjänst är därför extra värdefull, en vittnesbörd som i vissa fall innebär att de måste offra livet”, sa påven, ”föreningen i bön för dem är ytterligare en anledning till enhet.”

Sedan talade påven återigen om enhetens 4 ekrar: lära som förs vidare med en levande tradition, broderlig gemenskap, Eukaristi och bön. ”Endast på detta sätt, genom att vara stadigt förenad med Kristus, kan kyrkan utföra sitt uppdrag, trots medlemmarnas begränsningar och brister, trots skiljelinjer. Även aposteln Paulus var tvungen att tillrättavisa församlingen i Korint, vilket framgår av den andra läsningen denna söndag, då han säger: " Jag uppmanar er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter" (1:10). Aposteln hade fått reda på att oenighet och splittring hade uppstått i den kristna gemenskapen i Korint, och han tillade med styrka: ”Har Kristus blivit delad? "(1:13), och med dessa ord förklarar han att kyrkans splittring är en förolämpning mot Kristus, och samtidigt förklarar han att, det är endast i Honom, Huvud och Herre, som vi kan förenas på nytt, tack vare den outtömliga kraften i hans nåd.

”Detta är evangeliets ständigt aktuelle appell: "Omvänd er. Himmelriket är nära" (Matt 4:17). Vägen till den synliga enheten i kyrkan är omvändelsen till Kristus. De många ekumeniska möten över världen i dagarna är ett tecken på det, avslutade påven och påminde om den högtidliga vespern i basilikan San Paolo Fuori le Mura imorgon, på dagens då kyrkan firar aposteln Paulus omvändelse, som avslutar årets vecka för bön om kristen enhet.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.